LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA


MOU-TE (PER CASA) by joventut
Abril 1, 2020, 4:45 pm
Filed under: Beques per a joves, Mobilitat Internacional, Treball, Voluntariat

L’assessoria de mobilitat internacional per a joves del Servei d’Informació Juvenil El Punt segueix teletreballant i continua cercant oportunitats per fomentar les experiències de mobilitat entre la població jove.

Recorda que també manté els assessoraments personalitzats a distància: envia la teva consulta a elpunt@santboi.cat i et respondrem.

Us fem arribar el butlletí mensual ‘Mou-te’ (aquest cop, des de casa..!).

Aquest període de confinament pot ser una bona ocasió per a que puguis valorar fer algun voluntariat, pràctiques i optar a beques en diferents àmbits. Mira’t amb calma les opcions existents i planifica experiències per quan aquesta crisi hagi passat.QUÈ FER EN CAS D’EXTINCIÓ DE CONTRACTES AMB MOTIU DE LES MESURES PER A LA CONTENCIÓ DEL COVID-19? by joventut
Abril 1, 2020, 1:09 pm
Filed under: Informació, Jurídica - Laboral, Treball

Des de la declaració de l’estat d’alarma pel qual es va establir, entre altres mesures, el confinament i tancament d’activitats comercials no essencials, està sent una pràctica estesa l’extinció dels contractes, especialment dels contractes temporals.

El Reial Decret Llei 8/2020, pel qual s’aproven, entre altres qüestions, mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, estableix mesures en cas de suspensió temporal dels contractes a través del anomenat ERTO del que parlarem més endavant.

Però, la norma no estableix cap mesura excepcional en cas d’extinció del contracte de treball amb motiu d’aquesta situació. Per tant, en cas que algun/na treballador/a vegi extingit el seu contracte, caldrà estar a la normativa general d’extinció dels contractes i a les prestacions generals ja existents en cas de desocupació.

És a dir, es tindrà dret a prestació d’atur només si els períodes de cotització anteriors a l’extinció del contracte són superiors a un any, o si tenim una prestació d’atur suspesa pendent d’esgotar. Les cotització al règim assimilat de servei domèstic no donen lloc a dret prestació d’atur perquè no cotitzen per aquesta contingència.

En cas que el període de cotització computable sigui inferior a l’any, es podrà optar a un subsidi d’atur si es té familiars a càrrec o altres situacions especialment protegides.

La resta de situacions no donaran lloc a prestacions per part dels serveis públics d’ocupació i només podran donar lloc a prestacions assistencials segons sigui la situació econòmica de la unitat familiar. En aquest cas, manca o limitació d’ingressos de la unitat familiar sense dret a cap prestació contributiva haurem de dirigir-nos als serveis socials per ampliar la informació.

 • Llavors…. Què puc fer si la meva empresa m’envia a casa sense comunicar-me la meva situació laboral?

Aquests dies ens trobem que és una pràctica molt estesa enviar als/a les treballadors/es a casa sense informar sobre la continuïtat o no del seu contracte. I això afecta especialment a la població jove.

Si això passa, és necessari enviar una comunicació a l’empresa per escrit en la qual el/la treballador/a es posi a la disposició de l’empresa per a prestar els serveis que se li encomanen i sol·liciti l’aclariment de la seva situació laboral.

Si l’empresa confirma el cessament sense cap justificació o directament trobo que l’empresa m’ha donat de baixa en la Seguretat Social, sense cap comunicació, i en vigència del meu contracte de treball, caldrà procedir a reclamar la improcedència de l’acomiadament.

Si a més l’empresa no em facilita, directament o a través del SEPE, el certificat d’empresa necessari per tramitar la prestació d’atur haurà de presentar-se una denúncia per aquest fet a la Inspecció de Treball
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/FORMULARIOS/index.html

El termini per a reclamar la improcedència de l’acomiadament és de 20 dies hàbils. I el termini per reclamar quantitats és d’un any. El termini de 20 dies és un termini de caducitat i això vol dir que una vegada hagin transcorregut els 20 dies hem perdut el dret a reclamar per aquest concepte.

Si en vigència de les mesures de confinament tenim dificultats per accedir a serveis públics o privats que ens ajudin a fer la reclamació, hem de tenir em compte que el còmput d’aquest termini troba suspès i per tant els 20 dies no es començaran a comptar fins a la finalització de les mesures excepcionals.

En el cas en què ens notifiquin la no renovació del contracte o l’extinció per finalització d’aquest, tindrem dret a una indemnització de 12 dies per any treballat (o el temps proporcional en els períodes inferiors a l’any), tret que es tracti d’un contracte d’interinatge i la causa d’extinció sigui la incorporació de la persona a la qual es substitueix.

L’extinció en període de prova, no obstant això, no dóna lloc a cap mena d’indemnització.

Teniu més dubtes? podeu contactar amb l’Assessoria Jurídica-laboral del Servei d’Informació Juvenil El Punt a través del nostre correu electrònic elpunt@santboi.catRECURSOS DIDÀCTICS PER AQUEST CONFINAMENT by joventut
Març 31, 2020, 1:32 pm
Filed under: Estudis, Informació

Aquests dies de confinament, heu de seguir estudiant? Compartim informació d’utilitat per a què pugueu seguir fent-ho, de la millor manera possible.

Amb la intenció de facilitar l’accés a la informació a tots i totes les joves interessades, us oferim un recull d’enllaços on trobareu consells sobre tècniques d’estudi (elaboració d’esquemes, jerarquitzar continguts segons importància…) i concentració; organització de la feina (temps, materials, objectius…) i elements didàctics complementaris (blocs, recursos bibliogràfics…).

Educaweb presenta de forma àgil i ben estructurada, tant en català com en castellà, una sèrie de consells sobre com abordar l’estudi de la millor manera possible per obtenir el màxim rendiment del temps i l’esforç invertit.

Per últim, us deixem una altra referència sobre la importància de la concentració alhora d’estudiar .

Que tingueu un bon estudi!EI, SEGUIM VIATJANT! #quedatacasa by joventut
Març 26, 2020, 6:05 pm
Filed under: Mobilitat Internacional, Turisme juvenil

Des de l’Assessoria de Mobilitat Internacional del Servei d’Informació Juvenil Juvenil El Punt, us proposem seguir viatjant des del vostre sofà: #quedatacasa

Bloc de Fran Zabaleta: visita virtualment llocs emblemàtics representatius de totes les etapes històriques.

Google Arts&Culture: explora amb l’Street View des de les piràmides d’Egipte al Taj Mahal i, si disposes d’ulleres de realitat virtual, hi ha tours en 3D!

Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya: accedeix a recorreguts virtuals arqueològics, arquitectònics i museístics de Catalunya. Una bona oportunitat per conèixer la Sagrada Família…

Museu del Prado: apropa’t a les obres mestres del museu madrileny amb un sol clic.

Museu del Louvre: visita en línia les col·leccions de l’increïble museu de París sense moure’t del sofà!

Si tens qualsevol consulta que vulguis adreçar a l’assessoria de mobilitat internacional, fes-nos-la arribar a elpunt@santboi.catDEMANA UNA BECA DE VOLUNTARIAT INTERNACIONAL by joventut
Març 26, 2020, 1:17 pm
Filed under: Beques per a joves, Mobilitat Internacional, Voluntariat

A causa de l’estat d’alarma tots els terminis de qualsevol convocatòria pública han quedat suspesos.

Davant aquesta situació, us animem a què sol·liciteu una de les Beques de Voluntariat Internacional, presentant tota la documentació que tingueu a l’abast i/o pugueu. Si en el moment de fer la valoració manqués alguna informació essencial per poder fer-la, es posaríem en contacte amb vosaltres directament i us la requeriran.

Igualment, si després de presentar la sol·licitud, s’aconsegueix la documentació que mancava, es pot afegir tramitant una instància d’annex de documentació vinculat a la instància de presentació.

Com molts de vosaltres ja sabeu, l’Ajuntament de Sant Boi, a través de la unitat de Cooperació i la unitat de Joventut, té oberta una convocatòria de beques que vol facilitar als/ a les joves santboians/es l’oportunitat de participar en projectes de voluntariat internacional com ara les estades solidàries, els camps de treball i l’acompanyament internacional.

Aquestes són accions que, des de treball de les organitzacions de base i el teixit social dels territoris, us permetran conèixer altres realitats i contribuir a generar una consciència crítica sobre la realitat i un compromís actiu amb la solidaritat.

Us adjuntem les bases de les beques que descriuen els requisits i les condicions de participació, entre d’altres:

 • Estar empadronat/da a Sant Boi en el últims 6 mesos
 • Haver nascut entre l’any 1985 i 2002
 • Que els ingressos de la unitat familiar estiguin per sota dels estipulats en les mateixes bases

També trobareu els criteris de valoració on la motivació personal, l’activitat a desenvolupar i l’activitat de devolució a la ciutat són els elements que més es valoren.

La sol·licitud S’HA DE PRESENTAR electrònicament: https://bit.ly/3alDt9N

Haureu de fer el tràmit a partir d’una signatura electrònica: DNIe (sempre i quan tingueu els accessos actualitzats) o a través de l’idCAT (és molt senzill donar-se d’alta, només necessitaràs tenir davant el DNI, la tarja sanitària i un mòbil). Un cop donats/des d’alta us enviaran un codi temporal al mòbil per tal de poder realitzar el tràmit.

La documentació que cal presentar, en tots els casos, és:

 • DNI o NIE de la persona sol·licitant.
 • Currículum vitae de la persona sol·licitant.
 • Document acreditatiu de la participació en el programa o, en el cas de no disposar de la resolució, document justificatiu on s’acrediti que s’ha presentat una sol·licitud de participació
 • Qüestionari, que haurà d’incloure:
 1. us i nom de l’entitat impulsora i la contrapart al país d’origen.
 2. Característiques (descripció, contingut, durada, calendari).
 3. Objectius.
 4. Interès personal per accedir a la beca sol·licitada.
 5. Pressupost detallat de les despeses de desplaçament i inscripció.

ACREDITACIÓ D’INGRESSOS: Les persones sol·licitants que no s’oposin que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la tramitació de la present beca municipal, no cal que aportin la documentació corresponent a: l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tant de la persona sol·licitant, com de la resta de membres de la unitat familiar.

Informació i Assessorament:

elpunt@santboi.cat

DM a @joventutsantboi

DM a www.facebook.com/jovessantboiAVALUEM EL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2020 by joventut
Març 24, 2020, 1:14 pm
Filed under: Informació, Pla Local de Joventut

El Pla Local de Joventut 2016-2020 es troba en ple procés d’avaluació.

S’ha començat a revisar quin és l’estat d’execució de les propostes que recull el Pla i que han orientat (i encara ho estant fent) les polítiques de Joventut municipals durant aquests darrers quatre anys.

Us deixem un enllaç per tenir més informació sobre com ho farem:

http://plagovern.santboi.cat/avaluacio-pla-local-de-joventut-2016-2020/CURSOS AJORNATS!!! by joventut
Març 12, 2020, 2:59 pm
Filed under: Activitats formatives, Informació
Davant la situació global provocada pel Coronavirus, l’Ajuntament ha posat en marxa una sèrie de mesures  que modifiquen a algunes de les activitats i serveis que realitzem des de la Unitat de Joventut.
Per aquest motiu S’HAN AJORNAT els següents cursos:
 • Monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil (Places exhaurides. Pots inscriure’t i et deixarem en llista d’espera per si hi hagués alguna baixa).
 • Pilotatge i reparació de drons recreatius (Inscripcions obertes. Hi ha places lliure).

Quan la situació es ‘normalitzi’ us comunicarem les dates definitives.