LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA


DONA’T D’ALTA A L’IDCAT MÒBIL
Mai 31, 2020, 9:34 pm
Filed under: Informació

Compartim amb tots i totes les instruccions per poder-vos donar d’alta a l’IDCAT mòbil i poder fer aquells tràmits online que us siguin necessaris (sol·licitar un ajut al lloguer, una beca, fer preinscripcions a estudis, etc.)

L’IDCAT mòbil es una identificació digital a la qual pots donar-te d’alta d’una manera senzilla. Només necessites tenir més de 16 anys, tenir el DNI i la tarja sanitària a mà, i facilitar d’un número de telèfon mòbil i d’una adreça de correu electrònic.

Cal que entris al següent enllaç i:

 • Posa el teu número del DNI i la seva data de caducitat
 • Escriu la teva data de naixement
 • Digues el codi de barres de la targeta sanitària (el trobaràs a la part del darrera)
 • Posa el telèfon mòbil
 • La teva adreça electrònica
 • Introdueix el teu codi postal

Quan rebis la contrasenya al teu mòbil, l’hauràs d’introduir i així completaràs l’alta al registre de l’IDCAT.

Un cop t’has donat d’alta, cada cop que necessitis fer-ne ús, podràs identificar-te introduint el DNI i rebràs un SMS al mòbil amb un codi d’un sol ús que hauràs dintroduir i validar. I així tantes vegades com et faci falta!Gestió emocional en desconfinament
Mai 29, 2020, 9:00 am
Filed under: Informació, Salut

 

Si t’amoïna la situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 i creus que afecta el teu estat d’ànim i les teves emocions en el dia a dia, has de saber que el sistema de salut de la Generalitat de Catalunya ha elaborat una aplicació que t’ofereix una sèrie d’eines per avaluar i millorar la teva salut emocional.

Presenta un test que et permet fer un control i seguiment del teu estat emocional. Està pensat per a majors de 18 anys i fa referència als teus sentiments i estats d’ànim en les darreres dues setmanes.

Disposa d’un conjunt de recursos per a la gestió emocional que faciliten les eines adeqüades per a tractar els símptomes que afecten la salut mental (tristesa o desesperança, aïllament, desconnexió de la realitat, preocupacions, dificultats per dormir, etc.). També inclou diversos enllaços a serveis professionals que treballen en temes relacionats amb la psicologia.

I recorda, que l’Assessoria Psicològica per a joves del SIJ El Punt segueix atenent des de casa. Escriu-nos a elpunt@santboi.cat amb la teva consulta i ens posarem en contacte amb tu.Setmana sense fum 2020
Mai 27, 2020, 3:46 pm
Filed under: Salut

Durant aquests dies ens sumem a la campanya sense fum i commemorem el dia mundial contra el tabac que se celebra el 31 de maig. Des del Punt Jove de Salut oferim informació, recursos, suport i atenció individualitzada i confidencial relacionada amb el consum de substàncies i les addiccions, per tal de poder ajudar a les persones joves a prevenir o aconseguir deixar de banda les conductes no saludables.

Podeu contactar amb nosaltres a: puntjovesalut@santboi.cat

Recursos web:

XXI Setmana sense fum

31 de maig. Dia Mundial sense Tabac

Setmana sense fum, Sant BoiRequisits per demanar l’Ajut per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19.
Mai 27, 2020, 1:08 pm
Filed under: Habitatge, Jurídica - Laboral

Us detallem a qui va adreçat l’ajut per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19:

A QUINES PERSONES VA DIRIGIT

Aquest ajut surt dels ajuts anunciats al Reial decret llei 11/2020, de 31 de març i per tant, en principi estan destinada a les persones que compleixin el criteri de persones en situació de vulnerabilitat social per causa del COVID-19. La norma, però, obre la possibilitat a altres situacions de les inicialment contemplades. Així aquesta ajuda podran demanar-la si es compleixen els següents requisits:

 • REQUISITS MATERIALS

       1. DISMINUCIO D’INGRESSOS:

 • Les persones en situació d’ERTO o extinció de contracte pel Covid19
 • Persones en situació de mesures de conciliació per situació del Covid19
 • Autònoms/es i empresaris/ies que han tancat la seva activitat
 • Altres circumstàncies similars que tinguin una situació de pèrdua d’ingressos

      2. REQUISIT D’INGRESSOS MÀXIMS: Amb caràcter general, que els ingressos de la unitat familiar del mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda no superin el límit de 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (d’ara endavant IPREM), per al 2020. És a dir, que els ingressos de la unitat familiar no superin els 1.613,52

Aquest límit s’incrementarà 53,78€ / 80,67€ en cada de fills a càrrec, o persones majors de 65 anys en un per cada fill a càrrec segons es tracti o no de família monoparental.

En cas d’unitats familiars en les què un membre estigui situació d’incapacitat del 33%, el límit s’amplia fins a 2.151,36 euros mensuals.

I si la persona que pateix la discapacitat és la deutora de las rendes el límit s’estableix en 2.689,20 euros mensuals.

       3. QUE LES DESPESES DE LLOGUER SUPOSSIN EL 35% DELS INGRESSOS:

Que el lloguer, més les despeses i subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat), sigui superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets del conjunt dels membres de la unitat familiar.

Es a dir si una unitat familiar té uns ingressos mensuals de 1.000 euros ha de suportar per despeses de lloguer i subministraments bàsics al menys 350 euros.

     4. Que cap membre de la unitat familiar tingui un immoble en propietat ni tinguin estalvis que superin els 7.680,35

     5. Que l’import de la renda de lloguer (incloent tots el conceptes assimilats a la renda) sigui com a màxim de 900 euros.

    6. S’ha de estar al corrent de pagament dels mesos de gener, febrer i març o des del inici del contracte si aquest és posterior a gener.

 • REQUISITS PERSONALS:

1- La persona sol·licitat ha de trobar-se en situació de residència o estada administrativa a Catalunya (Es a dir, que tingui un permís de residència o ‘estada)

2- Els membres de la unitat familiar han d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i fiscals

 • EXCLUSIONS

La persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre que disposi de títol jurídic habilitant dels habitatges que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

 • INCOMPATIBILITATS

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a les mateixes mensualitats del mateix any.

Quan s’hagi concedit un préstec mitjançant els ajuts transitoris de finançament, la quantia de l’ajut s’ha de destinar a l’amortització del préstec.

 • QUANTIA DE L’AJUDA La quantia de l’ajuda coincidirà amb l’import del lloguer si aquest és inferior a la quantia màxima. La quantia màxima és de 750 euros per a la Demarcació de Barcelona
 • TERMINI DE SOL.LICITUD Fins al 30 de setembre
 • ON DEMANAR LA SOL.LICITUD Més información i tramitació a través l’Oficina municipal Reactivem Sant Boi (93 654 82 22)  que s’encarrega d’assessorament i acompanyament en relació amb la presentació del formulari de sol·licitud i, en cas necessari, per a l’obtenció del certificat digital IdCAT Mòbil

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_CovidPAU 2020: tot el que cal saber
Mai 26, 2020, 3:13 pm
Filed under: Activitats formatives, Estudis, Informació

Les proves d’accés a la universitat (PAU) pel curs 2020-2021 tindran lloc els dies 7, 8,9 i 10 de juliol en convocatòria ordinària. Resta pendent d’actualització la data de la convocatòria de setembre.

La matrícula de la prova es fa al portal d’accés a la universitat un cop registrat/da com a usuari/ia i pagades les taxes corresponents. Es pot formalitzar fins el 15 de juny. Aquí també cal presentar la documentació acreditativa de la convocatòria i de la possible bonificació o exempció de taxes.

El 3 de juliol es publicarà el lloc on s’han de fer les proves i el tribunal corresponent.

En aquest mateix portal es podran consultar els resultats de la prova, que es faran públics el 21 de juliol, es podrà descarregar un certificat amb les qualificacions obtingudes i també demanar una revisió dels exàmens (entre el 21 i el 23 de juliol) en què es consideri incorrecta l’aplicació dels criteris d’avaluació o correcció.

Sobre les matèries objecte d’avaluació i l’estructura dels exàmens, que enguany s’han adaptat i flexibilitzat a causa de la situació generada per la Covid-19, pots consultar aquest enllaç. També hi trobaràs els criteris generals d’avaluació i la informació addicional de la matèria, així com els links a un document en format pdf que conté les orientacions necessàries per a fer cada examen.

Si voleu saber quin dia i a quina hora està previst que es faci cadascun dels exàmens de les diferents matèries consulta aquí.

Finalment, us adjuntem la informació pràctica de cara a la realització de les proves (normativa, documentació, materials complementaris d’examen i recomanacions) i els horaris de cada sessió d’exàmens.

I si us serveix, podeu anar practicant amb preguntes d’examen tipus test al Posa’t a prova!

Que tingueu sort!Ajuts per pagar el lloguer (Covid-19)
Mai 25, 2020, 10:00 am
Filed under: Habitatge, Informació

Està oberta la convocatòria pública d’ajuts al pagament del lloguer per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la Covid-19. Aquests ajuts gestionats per la Generalitat de Catalunya estan vinculats al Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la situació d’emergència sanitària.

Hi ha previstos dos tipus d’ajudes:

 1. Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer: per resoldre problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer
 2. Ajuts a la cancel·lació total o parcial de microcrèdits per al pagament del lloguer: per fer front a la devolució de microcrèdits (ajuts transitoris de finançament)

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 30 de setembre de 2020, però com que aquestes ajudes es concedeixen per sistema d’adjudicació directa, cal fer la tramitació tan aviat com sigui possible, en previsió que es pugui esgotar la dotació pressupostària.

En poden ser beneficiàries totes les persones que disposin d’un contracte de lloguer d’acord amb el que estableix la Llei d’Arrendaments Urbans, i que faci referència al seu habitatge habitual, que ha d’estar legalment situat a Catalunya.

Assessorament a l’oficina municipal Reactivem Sant Boi (93 654 82 22) Les persones interessades poden contactar amb l’oficina municipal Reactivem Sant Boi (93 654 82 22), que s’encarrega d’assessorar-les i acompanyar-les en relació amb la presentació del formulari de sol·licitud i, en cas necessari, per a l’obtenció del certificat digital IdCAT Mòbil.

Per saber quins són els requisits, les incompatibilitats, la quantia màxima a perecebre i el límit temporal, els terminis, pots consultar: http://ves.cat/euje

 

 

 

 Campanya renda 2019
Mai 22, 2020, 3:21 pm
Filed under: Informació, Jurídica - Laboral

QUI ESTÀ OBLIGAT/DA A PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE LA RENDA?

Les persones contribuents que tinguin la seva residència fiscal a Espanya i  durant l’any 2019 hagi tingut ingressos, llevat del cas que els seus ingressos no arribin a cert marges. Per tant tindran l’obligació de presentar-la aquells/es que hagin obtingut els següents ingressos:

En relació als rendiment del treball ( és a dir, pels ingressos que s’obtinguin de nòmines, pensions o similars)

 • Que el ingresos bruts del any 2019 superin els 22.000 euros anuals
 • També  quan els ingressos per aquest concepte siguin inferior a 22.000 euros però superin els  14.000 euros anuals si es té més d’un pagador llevat del cas de que la suma de les quantitats percebudes pel segon i restants pagadors no superin els 1.500 euros.

No s’aplica el límit dels 14.000 euros sinó el dels 22.000 euros encara que es tingui més d’un pagador/a si aquests ingressos provenen de:

 • Pagador de rendiments del treball on no es té l’obligació de retenir (per exemple en pagaments al servei domèstic)
 • Pensions compensatòries
 • O són rendiments del treball amb un import de retenció fix per exemple perquè ens paguen un curs, conferència o drets de creació científica literària o artística

També hauran de presentar renda els qui no arriben al límit de rendiments del treball però han obtingut:

 • Rendiments íntegres del capital mobiliari (dividends d’accions, interessos de compres corrents, etc i guanys patrimonials, subvencions o  ajudes públicas, de més de 1.000 euros anuals).

Per exemple, en que en cas que es rebi alguna ajuda pel pagament del lloguer superior a 1.000 euros anuals, serà necessari la presentació de la declaració de la renda.

PODEN PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA ELS QUI NO ESTAN OBLIGATS/DES?

En cas que no sigui obligatòria la presentació, la persona interessada podrà fer igualment el càlcul de la seva autoliquidació per si tingués dret a deduccions que puguin derivar en la devolució de part o totes les quantitats retingudes per aquest concepte. En aquest cas, encara que no estigui obligada la persona podria presentar la declaració per demanar aquesta devolució de quantitats.

La presentació de la declaració anual de l’Impost sobre la Renda de la Persona Física (IRPF) no significa automàticament l’obligació de la seva presentació tots el anys. Cada any serà necessari valorar l’obligació o no de  presentar-la d’acord amb els ingressos del subjecte tributari i les disposicions legals que estiguin vigents. 

QUINES SÓN LES CONSEQÜÈNCIES DE LA MANCA DE PRESENTACIÓ?

La manca de presentació en cas de estar obligat/da a fer-ho pot comportar la imposició de sancions administratives (multes) i d’interessos en cas que el resultat de la liquidació resultes a pagar.

QUIN ES TERMINI DE PRESENTACIÓ?

Les autoliquidacions amb resultat  “zero” o a “Retornar” es podran presentar fins el 30 de juny de 2020

Si el resultat és “a ingressar”  també es podrà presentar fins al 30 de juny  de 2020 llevat del cas que es vulgui domiciliar el  pagament per domiciliació bancària. En aquest cas l’últim dia és el 25 de juny 2020.