LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA


Nova subvenció per al pagament del lloguer per a joves fins a 36 anys by joventut
Setembre 29, 2022, 8:23 am
Filed under: Habitatge

Ja es poden sol·licitar les ajudes de la Generalitat al pagament del lloguer o cessió d’ús per a persones joves de fins a 36 anys inclosos.

Les persones sol·licitants cal que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria:
✅ Tenir fins a 36 anys.
✅ Residir a Catalunya.
✅ Estar empadronat a l’habitatge.
✅ Ser un dels titulars del contracte.
✅ No cobrar més de 23.600€ a l’any.

Es poden rebre fins a 250€ al mes segons els ingressos i l’import del lloguer que es paga (varia segons la zona on es viu).
⚠️ L’ordre d’arribada de les sol·licituds no és determinant.
⏰Termini: fins el 7 d’octubre.

La documentació imprescindible que cal presentar és: contracte de lloguer, rebuts dels mesos pagats del 2022 i document de dades bancàries.

Si tens algun dubte sobre la convocatòria, pots posar-te en contacte amb EL Punt SIJ, telèfon 936529843 a/e: elpunt@santboi.cat Ens trobaràs a Can Massallera, c. Mallorca 30. Dilluns i divendres de 10 a 14h i dimarts, dimecres i dijous de 16 a 19.30hAJUTS AL LLOGUER MUNICIPALS 2022 by joventut
Setembre 15, 2022, 7:50 am
Filed under: Habitatge, Informació

L’Ajuntament mantindrà oberta fins el 14 d’octubre la convocatòria de sol·licituds de subvencions per a facilitar l’accés i el manteniment de l’habitatge digne, en règim de lloguer, a Sant Boi de Llobregat per a les mensualitats i despeses de contractació de 2022.

En concret són subvencionables les despeses corresponents a l’exercici 2022:

Línia 1.- Ajuts a l’entrada: ajut destinat a facilitar l’accés a un habitatge de lloguer subvencionant part de les despeses d’accés com la fiança i altres despeses derivades de la contractació, per als contractes signats a partir de l’1 de gener de 2022, aquest inclòs. En cas que en el moment de presentar la sol·licitud no s’hagi formalitzat el contracte de lloguer, les persones beneficiàries disposaran d’un termini de tres mesos, des de la notificació de l’ajut, per a la signatura i presentació del mateix.

Línia 2.- Ajuts al pagament del lloguer de les mensualitats 2022: per a contractes vigents en la data de presentació de la sol·licitud.

Aquestes dues línies són incompatibles entre si i amb altres subvencions al lloguer d’altres administracions.

Pots consultar tota la informació (requisits, documentació…) de les SUBVENCIONS MUNICIPALS DE LLOGUER 2022

Presenta la teva sol·icitud de manera telemàtica o presencialment a:

OFICINA DE SUFICIÈNCIA MATERIAL

Cal Ninyo C. Major,43

Cal demanar cita prèvia trucant al telèfon: 93 635 12 20

Horari de tramitació:

de dilluns a divendres, de 10 a 14 h

de dilluns a dijous, de 16 a 19 hEl Bo Lloguer Jove ja està aquí! by joventut
Mai 23, 2022, 10:22 am
Filed under: Beques per a joves, Habitatge

Saps que és el Bo jove? El BO JOVE DE LLOGUER és una subvenció adreçada a les persones joves d’entre 18 i 35 anys que siguin titulars de contracte de lloguer d’un habitatge o habitació la qual sigui el seu domicili habitual. L’ajuda serà de 250 € mensuals amb el límit de l’import mensual de la renda de lloguer o cessió i s’atorgarà durant un període de 2 anys.

Quins seran els requisits?

 1. Tenir entre 18 i 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud.
 2. Tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge/habitació arrendada constitueixi la residència habitual i permanent de la persona.
 3. Disposar d’una font regular d’ingressos que reportin unes rendes anuals que no siguin superiors als límits establerts a les bases.
 4. Ser titulars, en qualitat d’arrendatari, del contracte de lloguer de l’habitatge/habitació objecte de subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat al mateix. En el cas de no ser titular de contracte de lloguer en el moment de la sol·licitud, caldrà estar en condicions d’accedir a un arrendament o cessió d’habitatge/habitació en el termini màxim de dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.
 5. No pagar mensualment un lloguer superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents (pendent de publicació).
 6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 7. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 8. Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca.
 9. Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Tot i encara no estar obert el període de sol·licituds, la convocatòria es publicarà pròximament. Les sol·licituds es tramitaran per ordre de registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes.

Recorda que per sol·licitar aquest ajut serà necessari la identificació digital (idCAT). Si encara no la tens, pots sol·licitar-la en aquest enllaç.

Per a qualsevol consulta pots contactar amb nosaltres a través de:

– Email:elpunt@santboi.cat
– Telèfon: 936529843
– Whatsapp 673036495
– Instagram: @joventutsantboi
– Presencialment amb cita prèvia: SIJ El Punt (C/Mallorca, 30)

Més informació: BO LLOGUERSUBVENCIONS MUNICIPALS AL LLOGUER D’HABITATGES 2021 by joventut
Setembre 9, 2021, 10:22 am
Filed under: Habitatge, Informació

L’Ajuntament mantindrà oberta fins l’1 d’octubre la convocatòria de sol·licituds de subvencions per a facilitar l’accés i el manteniment de l’habitatge digne, en règim de lloguer, a Sant Boi de Llobregat per a les mensualitats i despeses de contractació de 2021.

En concret són subvencionables les despeses corresponents a l’exercici 2021:

Línia 1.- Ajuts a l’entrada: ajut destinat a facilitar l’accés a un habitatge de lloguer subvencionant part de les despeses d’accés com la fiança i altres despeses derivades de la contractació, per als contractes signats a partir de l’1 de gener de 2021, aquest inclòs. En cas que en el moment de presentar la sol·licitud no s’hagi formalitzat el contracte de lloguer, les persones beneficiàries disposaran d’un termini de tres mesos, des de la notificació de l’ajut, per a la signatura i presentació del mateix.

Línia 2.- Ajuts al pagament del lloguer de les mensualitats 2021: per a contractes vigents en la data de presentació de la sol·licitud.

Aquestes dues línies són incompatibles entre si i amb altres subvencions al lloguer d’altres administracions.

Pots consultar tota la informació (requisits, documentació…) de les SUBVENCIONS MUNICIPALS DE LLOGUER 2021

Presenta la teva sol·icitud de manera telemàtica o presencialment a:
OFICINA DE SUFICIÈNCIA MATERIAL
Cal Ninyo C. Major,43
Cal demanar cita prèvia trucant al telèfon: 93 635 12 20
Horari de tramitació:
de dilluns a divendres, de 10 a 14 h
de dilluns a dijous, de 16 a 19 hPISOS DE LLOGUER PER A JOVES by joventut
Juny 7, 2021, 9:44 am
Filed under: Habitatge, Informació

Han sortit publicades les bases per l’adjudicació de 4 habitatges per a famílies monomarentals i monoparentals ubicats en el Sector del Saló Central i d’1 habitatge per al Programa d’Emancipació de Joves ubicat al Sector del Camí del Llor.

El termini per presentar sol·licituds d’ammbdós processos estarà obert fins el 16 de juny, de 8h a 14h a Can Julià (C. Bonaventura Calopa, 26) o pel correu electrònic habitatgesocial@coressa.cat fins el dia 16 de juny a les 00h.

Aquí teniu els enllaços a ambdues adjudicacions:

4 habitatges per a famílies monomarentals i monoparentals

http://www.coressa.cat/qui-som/programes-dhabitatge/

1 habitatge per al Programa Joves

http://www.claussantboi.cat/empresa/procediments-adjudicacio-habitatges/Ajuts al lloguer 2021. Ampliació de la convocatòria de sol·licituds! by joventut
Mai 11, 2021, 9:38 am
Filed under: Habitatge, Informació

La convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer del 2021 estarà oberta fins el 4 de juny -MITMA2021-. AMPLIACIÓ FINS L’11 DE JUNY!

Poden sol·licitar aquests ajuts les persones titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya (estar-hi empadronats).

Aquests són els requisits per poder sol·licitar l’ajut:

 • Acreditar la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent de la persona sol·licitant de l’ajut).
 • Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,3 vegades l’IRSC(2.390,32 €) i no superar 2,831267 vegades l’IRSC (22.558,77 €).  
 • Ser titulars, en qualitat d’arrendatari, del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat al mateix. En el cas de contractes de lloguer formalitzats a partir de l’1 de juny de 2013, cal acreditar que la persona titular del contracte de lloguer ha pagat la fiança a l’arrendador/a.
 • L’import de la renda mensual no pot ser superior a 800 € mensuals (per a famílies nombroses i/o discapacitat l’import màxim del lloguer mensual pot arribar a 900 €).
 • Estar al corrent del pagament del lloguer en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim tres rebuts de lloguer pagats.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer de l’habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per un dels sistemes següents: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

La documentació a presentar en tots els casos:

 • Imprès normalitzat de sol·licitud de subvenció emplenat i signat.
 • DNI/NIF/NIE vigent de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència i del llibre de família, si s’escau.
 • Contracte de lloguer (en el cas de contractes de lloguer formalitzats a partir de l’1 de juny de 2013, cal acreditar que el llogater/a ha pagat la fiança a l’arrendador/a).
 • Rebuts de lloguer corresponents a l’any 2021 pagats fins a la data de sol·licitud o justificar 3 rebuts pagats.
 • Imprès normalitzat de dades bancàries del comptes on es vol cobrar la subvenció signada i segellada per l’entitat financera o document equivalent on consti nom de la persona i compte on s’ha d’ingressar la subvenció.

Per sol·licitar l’ajut, pots emplenar aquest formulari web

Pots tramitar l’ajut presencialment al SIJ El Punt, si ets menor de 35 anys, demanant cita a elpunt@santboi.cat / 936529843 / whats 673036495

Si tens més de 36 anys, pots adreçar-te a l’OMAP, demanant cita a 936351212 i 936548223

Al següent enllaç trobaràs tota la informació sobre el tràmit SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2021AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER L’ANY 2020 by joventut
Juny 2, 2020, 10:40 am
Filed under: Habitatge, Informació

S’ha obert una nova convocatòria de Subvencions per al pagament de lloguer per a l’any 2020, per a aquelles persones titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge habitual, que paguin una renda que no superi els 750€ (demarcació de Barcelona), entre d’altres requisits de la convocatòria.

A continuació, teniu la informació sobre els requisits i la documentació necessària:

Informació Subvencions per al pagament del lloguer 2020

Per sol·licitar l’ajut i presentar la documentació, cal fer-ho preferentment de forma telemàtica a través del següent enllaç de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

El tràmit de la sol·licitud s’haurà de fer a través d’una identificació digital. Si no en tens cap, l’IDCAT mòbil és una opció simple i senzilla. Per donar-te d’alta només necessites ser major de 16 anys, i tenir el DNI i la Tarja de la Seguretat Social amb tu. Aquí et deixem un resum per donar-te d’alta a l’IDCAT mòbil.

En cas que el/la titular del contracte de lloguer sigui una persona joves de fins a 35 anys, podeu informar-vos a El Punt a través del correu-e elpunt@santboi.cat i al telèfon 93 652 98 43 (de dilluns a dijous de 10 a 14h).

La resta de sol·licitants -les persones majors de 35 anys- podeu trucar als telèfons 93 635 12 12  o al 93 654 82 23 (per informar-vos i/ per demanar cita prèvia per presentar la sol·licitud presencial, si és imprescindible).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 3 de juliol de 2020!Requisits per demanar l’Ajut per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19. by joventut
Mai 27, 2020, 1:08 pm
Filed under: Habitatge, Jurídica - Laboral

Us detallem a qui va adreçat l’ajut per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19:

A QUINES PERSONES VA DIRIGIT

Aquest ajut surt dels ajuts anunciats al Reial decret llei 11/2020, de 31 de març i per tant, en principi estan destinada a les persones que compleixin el criteri de persones en situació de vulnerabilitat social per causa del COVID-19. La norma, però, obre la possibilitat a altres situacions de les inicialment contemplades. Així aquesta ajuda podran demanar-la si es compleixen els següents requisits:

 • REQUISITS MATERIALS

       1. DISMINUCIO D’INGRESSOS:

 • Les persones en situació d’ERTO o extinció de contracte pel Covid19
 • Persones en situació de mesures de conciliació per situació del Covid19
 • Autònoms/es i empresaris/ies que han tancat la seva activitat
 • Altres circumstàncies similars que tinguin una situació de pèrdua d’ingressos

      2. REQUISIT D’INGRESSOS MÀXIMS: Amb caràcter general, que els ingressos de la unitat familiar del mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda no superin el límit de 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (d’ara endavant IPREM), per al 2020. És a dir, que els ingressos de la unitat familiar no superin els 1.613,52

Aquest límit s’incrementarà 53,78€ / 80,67€ en cada de fills a càrrec, o persones majors de 65 anys en un per cada fill a càrrec segons es tracti o no de família monoparental.

En cas d’unitats familiars en les què un membre estigui situació d’incapacitat del 33%, el límit s’amplia fins a 2.151,36 euros mensuals.

I si la persona que pateix la discapacitat és la deutora de las rendes el límit s’estableix en 2.689,20 euros mensuals.

       3. QUE LES DESPESES DE LLOGUER SUPOSSIN EL 35% DELS INGRESSOS:

Que el lloguer, més les despeses i subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat), sigui superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets del conjunt dels membres de la unitat familiar.

Es a dir si una unitat familiar té uns ingressos mensuals de 1.000 euros ha de suportar per despeses de lloguer i subministraments bàsics al menys 350 euros.

     4. Que cap membre de la unitat familiar tingui un immoble en propietat ni tinguin estalvis que superin els 7.680,35

     5. Que l’import de la renda de lloguer (incloent tots el conceptes assimilats a la renda) sigui com a màxim de 900 euros.

    6. S’ha de estar al corrent de pagament dels mesos de gener, febrer i març o des del inici del contracte si aquest és posterior a gener.

 • REQUISITS PERSONALS:

1- La persona sol·licitat ha de trobar-se en situació de residència o estada administrativa a Catalunya (Es a dir, que tingui un permís de residència o ‘estada)

2- Els membres de la unitat familiar han d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i fiscals

 • EXCLUSIONS

La persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre que disposi de títol jurídic habilitant dels habitatges que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

 • INCOMPATIBILITATS

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a les mateixes mensualitats del mateix any.

Quan s’hagi concedit un préstec mitjançant els ajuts transitoris de finançament, la quantia de l’ajut s’ha de destinar a l’amortització del préstec.

 • QUANTIA DE L’AJUDA La quantia de l’ajuda coincidirà amb l’import del lloguer si aquest és inferior a la quantia màxima. La quantia màxima és de 750 euros per a la Demarcació de Barcelona
 • TERMINI DE SOL.LICITUD Fins al 30 de setembre
 • ON DEMANAR LA SOL.LICITUD Més información i tramitació a través l’Oficina municipal Reactivem Sant Boi (93 654 82 22)  que s’encarrega d’assessorament i acompanyament en relació amb la presentació del formulari de sol·licitud i, en cas necessari, per a l’obtenció del certificat digital IdCAT Mòbil

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_CovidAjuts per pagar el lloguer (Covid-19) by joventut
Mai 25, 2020, 10:00 am
Filed under: Habitatge, Informació

Està oberta la convocatòria pública d’ajuts al pagament del lloguer per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la Covid-19. Aquests ajuts gestionats per la Generalitat de Catalunya estan vinculats al Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la situació d’emergència sanitària.

Hi ha previstos dos tipus d’ajudes:

 1. Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer: per resoldre problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer
 2. Ajuts a la cancel·lació total o parcial de microcrèdits per al pagament del lloguer: per fer front a la devolució de microcrèdits (ajuts transitoris de finançament)

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 30 de setembre de 2020, però com que aquestes ajudes es concedeixen per sistema d’adjudicació directa, cal fer la tramitació tan aviat com sigui possible, en previsió que es pugui esgotar la dotació pressupostària.

En poden ser beneficiàries totes les persones que disposin d’un contracte de lloguer d’acord amb el que estableix la Llei d’Arrendaments Urbans, i que faci referència al seu habitatge habitual, que ha d’estar legalment situat a Catalunya.

Assessorament a l’oficina municipal Reactivem Sant Boi (93 654 82 22) Les persones interessades poden contactar amb l’oficina municipal Reactivem Sant Boi (93 654 82 22), que s’encarrega d’assessorar-les i acompanyar-les en relació amb la presentació del formulari de sol·licitud i, en cas necessari, per a l’obtenció del certificat digital IdCAT Mòbil.

Per saber quins són els requisits, les incompatibilitats, la quantia màxima a perecebre i el límit temporal, els terminis, pots consultar: http://ves.cat/euje

 

 

 

 AJUDES I PREVISIONS PEL PAGAMENT DEL LLOGUER DAVANT LA CRISI DE LA COVID19 by joventut
Mai 4, 2020, 10:06 am
Filed under: Habitatge, Jurídica - Laboral

Al Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, publicat en el BOE de l’1 d’abril de 2020, s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

Entre les mesures  aprovades es troben les relatives al lloguer l’habitatge habitual per a persones que, a causa de les mesures de confinament  amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per a evitar la propagació de la COVID-19, es troben en una situació d’especial vulnerabilitat que els impedeixi afrontar el pagament del lloguer de l’habitatge habitual.

Per això la norma preveu:

 • La suspensió de llançaments durant sis mesos per a llars vulnerables sense alternativa habitacional.
 • Renovació automàtica dels contractes de lloguer que vencin des de l’entrada en vigor d’aquesta norma i en els dos mesos següents després de finalitzar l’estat d’alarma. La pròrroga serà de sis mesos i en ella es mantindran els termes i condicions del contracte en vigor.
 • Moratòria automàtica en el pagament de la seva renda per a aquells inquilins en situació de vulnerabilitat i l’arrendador de la qual sigui una gran tenidor d’habitatge (de més de 10 immobles).
 • Nova línia d’avals amb garantia de l’Estat, que permetrà cobrir el pagament de fins a sis mesos de lloguer, per a tot aquell arrendatari que es trobi en una situació de vulnerabilitat a conseqüència del covid-19.

La SITUACIÓ D’ESPECIAL VULNERABILITAT a conseqüència de la covid-19

Podran acollir-se a les ajudes les persones que en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria es trobin:

 • En situació de desocupació, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTE), o hagi reduït la seva jornada per motiu de cures.
 • si es tracta de treballadors per compte propi o assimilats, que hagin sofert una pèrdua substancial d’ingressos. MORATÒRIES I AJUDES  PER AL PAGAMENT DE LLOGUER ENFRONT LA CRISIS DE LA COVID-19
 • I a més compleixin,  en el mes anterior a la sol·licitud, algun dels següents requisits:

Amb caràcter general,  que els ingressos de la unitat familiar no superi el límit de 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (d’ara endavant IPREM), que per a 2020, És a dir, que els ingressos de la unitat familiar no superin els 1613,52.

Aquest límit s’incrementarà en

0,1 vegades per cada fill a càrrec en la unitat familiar.

0,15 vegades per fill a càrrec en cas d’unitat familiar monoparental.

0,1 vegades per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.

4 vegades, perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec, en el cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior al 33 per cent, situació de dependència o malaltia que li incapaciti acreditadament de manera permanent per a realitzar una activitat laboral.

5 vegades en el cas que l’arrendatari sigui una persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per a realitzar una activitat laboral.

 • Que el lloguer, més les despeses i subministraments bàsics, sigui superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets del conjunt dels membres de la unitat familiar.

Les despeses i subministraments bàsics inclouen el cost d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, els serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, de l’habitatge habitual llogat  si són a càrrec de l’inquilí segons el contracte.

 • Que l’inquilí, o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que viva en l’habitatge llogat, no sigui propietària o usufructuària d’un habitatge a Espanya tret que:

– es tracti d’una part alíquota d’un habitatge que s’hagi heretat

– o es tracti d’un habitatge de la qual no es disposa per tenir decideixo l’ús i gaudi en un procediment de separació o divorci o qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat.

– quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o d’alguna de les persones que conformen la unitat de convivència.

COM S’ACREDITEN EL COMPLIMENT DELS REQUISITS PER A SER CONSIDERAT PERSONA O UNITAT FAMILIAR EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT? 

A) En cas de situació legal de desocupació, mitjançant certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

B) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat/da.

C) Nombre de persones que habiten en l’habitatge habitual: llibre de família, certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades en l’habitatge als sis mesos anteriors. Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent.

D) La titularitat dels béns: nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

Si per motius relacionats amb l’actual situació de la *COVID-19 no es pot aportar algun dels documents fins ara indicats, podrà substituir-se amb una DECLARACIÓ RESPONSABLE que inclogui la justificació expressa dels motius que impedeixen tal aportació. Una vegada finalitzat l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, el sol·licitant de la moratòria disposarà del termini d’un mes

QUIN TERMINI HI HA PER A SOL·LICITAR LA MORATÒRIA O LA CONDONACIÓ DE LES QUOTES? Termini obert

COM ES SOL·LICITA?

S’haurà de demanar expressament  per escrit o qualsevol altre mitjà pel qual es pugui acreditar a l’arrendador  acompanyant la documentació acreditativa de la situació de vulnerabilitat social i en cas de no poder accedir a ella, manifestat per declaració responsable que es compleixen els requisits i que s’acreditaran en el termini d’un mes des de la sol·licitud.

Cal tenir en compte que la norma preveu un sistema de sanció per al cas que  es verifiqui que aquests requisits no es complien.

RESPOSTA DE L’ARRENDADOR:

En qualsevol cas l’arrendador donarà una resposta en 7 dies sobre la petició de moratòria o condonació de la renda. En aquest cas, l’obligació de resposta és diferent segons l’arrendador sigui  és una gran forquilla, o una empresa o entitat pública d’habitatge o no ho sigui. .

En cas de gran tenidor, empresa o entitat pública d’habitatge o no ho sigui

(S’entendrà que un arrendador és gran tenidor quan es tracta d’una persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans (exclosos garatges i trasters), o una superfície construïda de més de 1.500 m²).

L’arrendador/a tindrà dues opcions:

o    Reduir la renda al 50% durant el temps que duri l’estat d’alarma, així com de les mensualitats següents, fins a un màxim de 4 mesos, si a la finalització de l’estat d’alarma continués la situació de vulnerabilitat provocada a causa del *COVID-19, o

o    Concedir una moratòria en el pagament de la renda arrendatícia, que s’aplicarà de manera automàtica igualment durant l’estat d’alarma i fins a 4 mesos després de la seva finalització, si contínua la situació de vulnerabilitat. En aquest cas, el pagament s’ajornarà a partir de la següent mensualitat de renda arrendatícia. L’ajornament no generarà interessos. Les rendes ajornades es retornarà en quotes mensuals fraccionades durant almenys tres anys  des que se superi el termini de reducció o moratòria, sempre que continuï vigent el contracte d’arrendament o qualsevol de les seves pròrrogues.

Aquesta moratòria i consegüent fraccionament de les quotes, s’aixecarà si l’arrendatari accedeix a les ajudes transitòries de finançament

Si el propietari no entra en la definició de gran tenidor ni es tracta d’una empresa o entitat encarregada de la gestió d’immobles:

Podrà acceptar de l’inquilí, voluntàriament, l’ajornament del pagament de la renda o la condonació total o parcial d’aquesta, si no s’hagués acordat res prèviament entre les parts. Però en aquest cas és totalment voluntari. És a dir, el propietari tindrà set dies laborables per a acceptar les condicions, però en cas de no acceptar l’ajornament o condonació (perquè, per exemple, no podia permetre-li-ho tampoc econòmicament), no està obligat a acceptar-la.

En aquest cas, si el propietari no l’accepta, l’inquilí vulnerable tindrà accés al programa d’ajudes de finançament regulades en el reial decret, com són les ajudes directes o un microcrèdit de l’ICO.

PROGRAMA D’AJUDES DE FINANÇAMENT DEL LLOGUER PER A INQUILÍ VULNERABLE: 

En cas que l’arrendador particular i l’inquilí vulnerable no arribin a un acord per a l’ajornament temporal o fraccionament ajornat del deute de la renda, aquest podrà tenir accés al programa d’ajudes transitòries de finançament per part de les entitats bancàries amb total cobertura de l’Estat (els microcrèdits sense interessos ni comissions):

 • Les ajudes podran cobrir un import màxim de sis mensualitats de la renda de lloguer.
 • El termini de devolució serà de sis anys, prorrogable excepcionalment per altres quatre i sense que, en cap cas, reporti cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant.
 • Podran accedir tots aquells arrendataris que es trobin en situació de vulnerabilitat sobrevinguda a conseqüència de l’expansió del *COVID-19. Els inquilins els propietaris dels quals siguin grans forquilles també poden accedir a aquestes ajudes.

AJUDA AL PAGAMENT DEL LLOGUER DE 900 EUROS

Si la llar  no es recupera de la  la seva situació de vulnerabilitat i no pot fer front a la devolució del préstec, podran accedir a una ajuda de fins a 900 euros al mes i de fins al 100% de la renda arrendatícia o, en el seu cas, de fins al 100% del principal i interessos del préstec que s’hagi subscrit amb el que s’hagi satisfet el pagament de la renda de l’habitatge habitual.

Els requisits, quantia i gestió d’aquesta ajuda haurà de ser concretat per cada CCAA el passat 11 d’abril es va establir que el termini màxim per a la sol·licitud serà el 30 de setembre i el termini màxim de gaudi serà de 6 mesos però la Generalitat encara no ha regulat les condicions i requisits i manera de sol·licitar-la.
A %d bloguers els agrada això: