LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA


QUÈ FER EN CAS D’EXTINCIÓ DE CONTRACTES AMB MOTIU DE LES MESURES PER A LA CONTENCIÓ DEL COVID-19? by joventut
Abril 1, 2020, 1:09 pm
Filed under: Informació, Jurídica - Laboral, Treball

Des de la declaració de l’estat d’alarma pel qual es va establir, entre altres mesures, el confinament i tancament d’activitats comercials no essencials, està sent una pràctica estesa l’extinció dels contractes, especialment dels contractes temporals.

El Reial Decret Llei 8/2020, pel qual s’aproven, entre altres qüestions, mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, estableix mesures en cas de suspensió temporal dels contractes a través del anomenat ERTO del que parlarem més endavant.

Però, la norma no estableix cap mesura excepcional en cas d’extinció del contracte de treball amb motiu d’aquesta situació. Per tant, en cas que algun/na treballador/a vegi extingit el seu contracte, caldrà estar a la normativa general d’extinció dels contractes i a les prestacions generals ja existents en cas de desocupació.

És a dir, es tindrà dret a prestació d’atur només si els períodes de cotització anteriors a l’extinció del contracte són superiors a un any, o si tenim una prestació d’atur suspesa pendent d’esgotar. Les cotització al règim assimilat de servei domèstic no donen lloc a dret prestació d’atur perquè no cotitzen per aquesta contingència.

En cas que el període de cotització computable sigui inferior a l’any, es podrà optar a un subsidi d’atur si es té familiars a càrrec o altres situacions especialment protegides.

La resta de situacions no donaran lloc a prestacions per part dels serveis públics d’ocupació i només podran donar lloc a prestacions assistencials segons sigui la situació econòmica de la unitat familiar. En aquest cas, manca o limitació d’ingressos de la unitat familiar sense dret a cap prestació contributiva haurem de dirigir-nos als serveis socials per ampliar la informació.

  • Llavors…. Què puc fer si la meva empresa m’envia a casa sense comunicar-me la meva situació laboral?

Aquests dies ens trobem que és una pràctica molt estesa enviar als/a les treballadors/es a casa sense informar sobre la continuïtat o no del seu contracte. I això afecta especialment a la població jove.

Si això passa, és necessari enviar una comunicació a l’empresa per escrit en la qual el/la treballador/a es posi a la disposició de l’empresa per a prestar els serveis que se li encomanen i sol·liciti l’aclariment de la seva situació laboral.

Si l’empresa confirma el cessament sense cap justificació o directament trobo que l’empresa m’ha donat de baixa en la Seguretat Social, sense cap comunicació, i en vigència del meu contracte de treball, caldrà procedir a reclamar la improcedència de l’acomiadament.

Si a més l’empresa no em facilita, directament o a través del SEPE, el certificat d’empresa necessari per tramitar la prestació d’atur haurà de presentar-se una denúncia per aquest fet a la Inspecció de Treball
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/FORMULARIOS/index.html

El termini per a reclamar la improcedència de l’acomiadament és de 20 dies hàbils. I el termini per reclamar quantitats és d’un any. El termini de 20 dies és un termini de caducitat i això vol dir que una vegada hagin transcorregut els 20 dies hem perdut el dret a reclamar per aquest concepte.

Si en vigència de les mesures de confinament tenim dificultats per accedir a serveis públics o privats que ens ajudin a fer la reclamació, hem de tenir em compte que el còmput d’aquest termini troba suspès i per tant els 20 dies no es començaran a comptar fins a la finalització de les mesures excepcionals.

En el cas en què ens notifiquin la no renovació del contracte o l’extinció per finalització d’aquest, tindrem dret a una indemnització de 12 dies per any treballat (o el temps proporcional en els períodes inferiors a l’any), tret que es tracti d’un contracte d’interinatge i la causa d’extinció sigui la incorporació de la persona a la qual es substitueix.

L’extinció en període de prova, no obstant això, no dóna lloc a cap mena d’indemnització.

Teniu més dubtes? podeu contactar amb l’Assessoria Jurídica-laboral del Servei d’Informació Juvenil El Punt a través del nostre correu electrònic elpunt@santboi.catRECURSOS DIDÀCTICS PER AQUEST CONFINAMENT by joventut
Març 31, 2020, 1:32 pm
Filed under: Estudis, Informació

Aquests dies de confinament, heu de seguir estudiant? Compartim informació d’utilitat per a què pugueu seguir fent-ho, de la millor manera possible.

Amb la intenció de facilitar l’accés a la informació a tots i totes les joves interessades, us oferim un recull d’enllaços on trobareu consells sobre tècniques d’estudi (elaboració d’esquemes, jerarquitzar continguts segons importància…) i concentració; organització de la feina (temps, materials, objectius…) i elements didàctics complementaris (blocs, recursos bibliogràfics…).

Educaweb presenta de forma àgil i ben estructurada, tant en català com en castellà, una sèrie de consells sobre com abordar l’estudi de la millor manera possible per obtenir el màxim rendiment del temps i l’esforç invertit.

Per últim, us deixem una altra referència sobre la importància de la concentració alhora d’estudiar .

Que tingueu un bon estudi!AVALUEM EL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2020 by joventut
Març 24, 2020, 1:14 pm
Filed under: Informació, Pla Local de Joventut

El Pla Local de Joventut 2016-2020 es troba en ple procés d’avaluació.

S’ha començat a revisar quin és l’estat d’execució de les propostes que recull el Pla i que han orientat (i encara ho estant fent) les polítiques de Joventut municipals durant aquests darrers quatre anys.

Us deixem un enllaç per tenir més informació sobre com ho farem:

http://plagovern.santboi.cat/avaluacio-pla-local-de-joventut-2016-2020/CURSOS AJORNATS!!! by joventut
Març 12, 2020, 2:59 pm
Filed under: Activitats formatives, Informació
Davant la situació global provocada pel Coronavirus, l’Ajuntament ha posat en marxa una sèrie de mesures  que modifiquen a algunes de les activitats i serveis que realitzem des de la Unitat de Joventut.
Per aquest motiu S’HAN AJORNAT els següents cursos:
  • Monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil (Places exhaurides. Pots inscriure’t i et deixarem en llista d’espera per si hi hagués alguna baixa).
  • Pilotatge i reparació de drons recreatius (Inscripcions obertes. Hi ha places lliure).

Quan la situació es ‘normalitzi’ us comunicarem les dates definitives.‘SOM DIVERSES’: JA TENIM DECÀLEG! by joventut
febrer 25, 2020, 2:22 pm
Filed under: Cultura, Informació, Joves creadors/es, Participació

El decàleg s’emmarca dins el projecte ‘Som Diverses’, el qual té com a objectiu visualitzar, sensibilitzar i reivindicar la inclusió i la igualtat social entre totes les persones joves de Sant Boi, així com, definir i treballar per a què tots els projectes i programes realitzats des de la Unitat de Joventut de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat tinguin en compte la perspectiva inclusiva.

Després de mesos d’elaboració, el decàleg és el resultat final d’un procés reflexiu i participatiu entre diferents agents i joves participants del municipi, amb el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya,.

L’1 d’abril se celebrarà l’acte de presentació de ‘Som Diverses’, per tal de donar a conèixer, visibilitzar i compartir amb entitats i joves els compromisos i valors que la Unitat de Joventut reivindica. La presentació serà un acte obert al públic amb la presència de tots els agents que han fet possible el decàleg.

T’esperem l’1 d’abril a les 19 hores a La Factoria Jove de Can Massallera (carrer Mallorca, 30)!

* La il·lustració que emmarca el Decàleg és obra de la Mireia Linares, participant i guanyadora del concurs per escollir la imatge de ‘Som Diverses’ que es va realitzar durant la Mostra d’Il·lustració del Mercat d’Art Jove 2019. Al SIJ El Punt, a la Factoria Jove de Can Massallera, es troben exposades totes les propostes que es van elaborar.NOUS CURSOS PER A JOVES! – AJORNATS by joventut
febrer 11, 2020, 2:20 pm
Filed under: Activitats formatives, Informació

cursos ajornats

La Unitat de Joventut de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha programat un seguit de cursos (de març a juny de 2020) adreçats a joves de la ciutat. Amb aquestes formacions aprendràs tècniques, recursos, coneixements i competències que facilitaran el teu desenvolupament formatiu i professional.

TOTS ELS CURSOS SERAN GRATUÏTS PER ALS I LES JOVES DE SANT BOI DE 16 A 30 ANYS QUE TINGUIN EL CARNET SB JOVE ACTIVAT!

CURSOS D’ATENCIÓ A LES PERSONES

  • CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

Formació teòrica i pràctica amb la que obtindràs els coneixements i els recursos tècnics per intervenir i treballar com a monitor/a en espais de lleure educatiu com ara: esplais, casals i colònies d’estiu, menjadors escolars, activitats extraescolars, ludoteques, etc. Curs reconegut per la Direcció General de la Generalitat de Catalunya. Un cop superat el procés formatiu s’obté el títol oficial de Monitor/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i juvenil.

Per poder inscriure’t has de tenir entre 18 (complerts el primer dia de curs) i 35 anys.

Dates: del 18 de març al 22 de maig de 2020
Horari: dimecres, dijous i divendres de 16 a 20 h
Durada: 125 h teòriques (100 h presencials, 25 h on line) i 160 h pràctiques
Modalitat: presencial, a La Factoria Jove de Can Massallera
Impartit per: Escola Efa

Preus:
– Persones empadronades fora de Sant Boi: 182,10€
– Persones empadronades a Sant Boi: 150,90€
– Persones empadronades a Sant Boi, en situació d’atur i amb percepció de subsidi o membres de famílies nombroses o monoparentals: 75,45€
– Persones empadronades a Sant Boi, en situació d’atur i sense percepció de subsidi: 37,72€

  • CURS DE DINAMITZADORS/ES JUVENILS EN SALUT

Formació teòrica i pràctica que et facilitarà informació i recursos sobre diferents àmbits de la salut que poden ser d’especial interès per a les persones joves: primers auxilis, sexualitat i relacions, consums de substàncies i addicions, nutrició i activitat física, etc. Recomanacions sobre salut jove que podràs compartir entre iguals en espais d’oci, laborals, etc.

En finalitzar el curs, s’ofereix la possibilitat de participar en diferents activitats de la Unitat de Joventut i formar part de la ‘Bossa d’Agents de Salut’.

Per poder inscriure’t has de tenir entre 16 i 30 anys.

Dates: del 31 de març al 18 de juny 2020
Horari: dimarts i dijous 19 a 20.30 h
Durada: 30 h
Modalitat: presencial, a La Factoria Jove de Can Massallera
Impartit per: Tania Hernández, infermera i responsable del Punt Jove de Salut

Preus:
– Persones empadronades fora de Sant Boi: 21,80€
– Persones empadronades a Sant Boi: 15,60€
– Persones empadronades a Sant Boi, en situació d’atur i amb percepció de subsidi o membres de famílies nombroses o monoparentals: 7,80€
– Persones empadronades a Sant Boi, en situació d’atur i sense percepció de subsidi: 3,90€

CURSOS DE COMPETÈNCIES D’HABILITAT I AUTONOMIA

  • CURS DE CUINES DEL MÓN

En aquest curs descobriràs productes, tècniques culinàries i receptes de diferents països. Faràs un recorregut pels cinc continents tot elaborant plats de diferents cultures, sabors i textures.

Per poder inscriure’t has de tenir entre 16 i 35 anys.

Dates: del 5 de maig al 12 de juny de 2020
Horari: dimarts i dijous, de 10 a 14 h
Durada: 40 h
Modalitat: presencial, a La Factoria Jove de Can Massallera
Impartit per: Èlia Vidal, cuinera i nutricionista

Preus:
– Persones empadronades fora de Sant Boi: 29,10€
– Persones empadronades a Sant Boi: 20,80€
– Persones empadronades a Sant Boi, en situació d’atur i amb percepció de subsidi o membres de famílies nombroses o monoparentals: 10,40€
– Persones empadronades a Sant Boi, en situació d’atur i sense percepció de subsidi: 5,20€

  • CURS D’INICIACIÓ EN EL PILOTATGE I REPARACIÓ DE DRONS RECREATIUS

Curs de nivell principiant on aprendràs les nocions bàsiques per a pilotar un dron recreatiu, els components electrònics que el formen i a fer el manteniment i les reparacions més senzilles.

Consta de 3 classes introductòries (6 hores) als conceptes teòrics principals: normativa de seguretat, tipus de drons, sistemes de ràdio control, de vol i entrenadors, de vídeo, muntatge bàsic d’un dron, etc.

Posteriorment es faran 14h pràctiques de vol amb un dron recreatiu, en grup petit.

Per poder inscriure’t has de tenir entre 16 i 35 anys.

Dates: Part teòrica: 17, 18 i 24 de març de 2020, a La Factoria Jove de Can Massallera
          Part pràctica, a l’Escola Casablanca (Plaça dels Gegants, 2):
* Grup l: Dimarts 31 de març, 14, 21 i 28 d’abril, 5, 12 i 19 de maig 2020
* Grup II: Dimecres 25 de març, 1, 15, 22 i 29 d’abril, 6 i 13 de maig 2020
Horari: dimarts i dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Durada: 20 h
Modalitat: presencial
Impartit per: Félix Santiago, pilot de drons recreatius

Preus:
– Persones empadronades fora de Sant Boi: 14,60 €
– Persones empadronades a Sant Boi: 10,40 €
– Persones empadronades a Sant Boi, en situació d’atur i amb percepció desubsidi o membres de famílies     nombroses o monoparentals: 5,20 €
– Persones empadronades a Sant Boi, en situació d’atur i sense percepció de subsidi: 2,60€

Les inscripcions comencen el dilluns 2 de març, a partir de les 10 h

RECORDA: Si tens el Carnet SB Jove activat la formació és gratuïta!!!

Consulta el díptic amb tota la informació dels CURSOS PER A JOVES. LA FORMACIÓ T’OBRE PORTES

Aquí tens el full d’inscripció, cal que marquis quin curs vols fer, l’emplenis amb les teves dades i el signis.MOU-TE: BUTLLETÍ JOVE D’OPORTUNITATS INTERNACIONALS by joventut
febrer 6, 2020, 12:25 pm
Filed under: Informació, Mobilitat Internacional, Turisme juvenil, Voluntariat

Consulta el Butlletí ‘Mou-te’ per estar al dia de les diferents opcions que tens actualment si vols viure una experiència internacional:

BUTLLETÍ MOU-TE _ FEBRER 2020