LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA


Aplicacions per a estudiants by joventut
Juny 29, 2020, 12:18 pm
Filed under: Informació

Moltes aplicacions informàtiques poden facilitar el dia a dia dels i de les estudiants, ja que permeten organitzar les tasques fàcilment, emmagatzemar informació i compartir-la, fixar recordatoris per les dates d’exàmens o de lliurament de treballs o accedir a diversos recursos didàctics.

Aquí us presentem algunes apps força interessants, compatibles tant per a Android com per a iOS i totalment gratuïtes. Una de les més destacades és GoConqr, que permet crear els teus propis apunts i altres elements d’estudi (fitxes, mapes mentals o diapositives), realitzar test de repàs per matèries i temes d’estudi, consultar nombrosos recursos educatius i compartir-los amb els teus companys i les teves companyes.

Entre les apps que t’ajuden a gestionar el temps i la feina hi ha, entre d’altres, OneNote (forma part del paquet Office 365 de Microsoft), Any.do i Todoist, que també faciliten el treball en equip perquè donen la possibilitat d’assignar feines als companys i companyes i fer-ne un seguiment de la seva evolució.

Alhora de mantenir la concentració durant el temps d’estudi o mentres realitzes els teus treballs acadèmics, apps com Be Focused, Focus To-Do o Forest App t’ajuden a mantenir l’atenció en la feina i eviten distraccions.

Per acabar, recomanem altres apps més específiques i d’ús molt senzill que et poden ajudar ràpidament per estudiar o fer treballs. Es tracta del diccionari online de la llengua espanyola, d’un traductor que gestiona desenes d’idiomes i d’una calculadora científica que pots trobar en diferents versions.Parlem de la Renda Garantida de Ciutadania by joventut
Juny 19, 2020, 7:19 am
Filed under: Informació, Jurídica - Laboral

Per percebre la Renda Garantida de Ciutadania, cal complir els requisits següents:

REQUISITS PERSONALS
* Tenir més de 23 anys (més de 18 anys, en casos concrets).
* Estar empadronat/da a Catalunya.
* Acreditar la residència continuada i efectiva a Catalunya dels 24 mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
* No haver disposat d’ingressos, rendes o recursos econòmics mínims durant els 2 mesos anteriors a la sol·licitud, d’acord amb els imports de la taula següent:

REQUISITS MATERIALS
* No treballar, excepte els i les sol·licitants monoparentals amb feina a temps parcial.
* No disposar de patrimoni més enllà de l’habitatge habitual.
* Es pot compatibilitzar amb prestacions i subsidis d’atur i altres prestacions assistencials sempre que no s’arribi al límit d’ingressos.
Per acreditar els requisits indicats, cal aportar la documentació tant del/de la titular com de tots els membres de la unitat familiar.

QUANTIA DE LA PRESTACIÓ

La quantia a percebre es igual a la quantia del límit ingressos que apareix a la tabla anterior menys altres prestacions i ingressos compatibles que rebi la persona sol·licitat.

Així per exemple, una persona sola te rebi 426 € de prestació d’atur tindrà dret a rebre 238 euros en concepte de complement de renda mínima garantizada per a completar els seus ingressos al mínim de 664 euros

COM FER LA SOL·LICITUD

S’ha de demanar cita prèvia a per telèfon al al 900 400 012 o via web www.rendagarantida.gencat.catTens 10 minuts per compartir la teva experiència durant el confinament i la desescalada? by joventut
Juny 17, 2020, 11:06 am
Filed under: Informació, Participació

Resulta fonamental conèixer l’impacte de la Covid-19 a Sant Boi per a poder redreçar i engegar les polítiques i serveis municipals més adients. Per aquest motiu, l’Ajuntament llança una enquesta online, oberta a tothom i que pretén arribar a la majoria de la ciutadania, entitats i empreses de la ciutat. Els resultats ajudaran a donar una millor resposta a les necessitats de la població que està patint les conseqüències de la pandèmia.

T’animem a respondre i compartir el qüestionari amb els teus contactes per tal que puguem tenir una visió àmplia i complerta de com ha afectat el virus a la nostra ciutat.

https://forms.gle/nVxUwcg4nrLahjia7

 

 Titulacions: convalidacions i homologacions by joventut
Juny 16, 2020, 8:43 pm
Filed under: Activitats formatives, Estudis, Informació

La pàgina web del Ministerio de Educación y Formación Profesional ofereix la possibilitat de certificar els títols acadèmics no universitaris obtinguts tan a l’estat espanyol com a l’estranger.

De manera telemàtica, pots aconseguir i acreditar el reconeixement professional en qualsevol país de la Unió Europea per poder exercir d’allò que has estudiat.

També el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ofereix aquesta possibilitat, a més de realitzar diversos tràmits online en l’àmbit de l’educació i la formació.

Entre altres, pots acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no reglades de formació; obtenir el reconeixement dels nivells B2 i C1 de català; sol·licitar beques per a estudiar a l’estranger (Canigó, Diplocat, etc.)…

D’altra banda, permet aconseguir la homologació i/o convalidació de títols acadèmics no universitaris obtinguts a l’estranger, excepte els d’idiomes. Així, s’obté el reconeixement del grau acadèmic corresponent, l’habilitació per continuar estudis d’un altre nivell educatiu espanyol i el reconeixement dels efectes professionals inherents a la titulació de referència.

Si el que es busca és  el que necessites és reconeixèixer la formació acadèmica universitària realitzada en una universitat estrangera o anar a estudiar o treballar a l’estranger amb una titulació d’una univesritat catalana, cal adreçar-se al Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari, SARU.Estàs estudiant? Aprofita els recursos que trobaràs a internet by joventut
Juny 12, 2020, 9:51 am
Filed under: Activitats formatives, Informació

A l’hora d’estudiar, pots complementar la informació dels llibres de text o dels apunts de classe, amb els recursos didàctics que ofereixen diverses webs educatives i que et faciliten l’aprenentatge.

Hi ha plataformes de caràcter generalista, com Tiching, dedicades a totes les matèries d’ensenyament de les etapes educatives d’infantil, primària i secundària (ESO i batxillerat). Però també pots trobar pàgines centrades en temàtiques determinades, més concretes, com ara les ciències, la comunicació audiovisual o l’educació en valors molt actuals.

En l’àmbit de les assignatures més científiques, destaca Edumedia que ofereix un recull de recursos classificats per nivell i matèria educativa i que són disponibles en diverses llengües. Una altra proposta és ciència en 1 minut, una sèrie de vídeos curts elaborats per la Unitat de Comunicació Científica de la Universitat Rovira i Virgili que poden resoldre dubtes científics a joves i adults.

Edualter procura el desenvolupament personal mitjançant l’educació en valors tant necessàris com la pau, els drets humans, la interculturalitat i la sostenibilitat, aplicada tan a l’àmbit socioeconòmic com al mediambiental. També educa en temes de gènere, ciutadania o democràcia efectiva.

Keep calm and good study a tothom!MODIFICACIÓ DE LA PRESTACIÓ PER FILL/A A CÀRREC I RÈGIM TRANSITORI D’INGRÉS MÍNIM VITAL DURANT EL 2020 by joventut
Juny 11, 2020, 1:40 pm
Filed under: Informació, Jurídica - Laboral

El Reial Decret legislatiu pel qual estableix l’Ingrés Mínim Vital, crea un règim transitori durant el 2020.

  • MODIFICACIÓ DE LA PRESTACIÓ PER FILL/A MENOR A CÀRREC

Aquest règim transitori consisteix a transformar l’assignació econòmica per fill/a  menor a càrrec del sistema de la Seguretat Social en una prestació mínima vital a tots/es  aquells/es que compleixin els requisits econòmics per a percebre el mínim vital.

És a dir, que totes aquelles persones que actualment siguin beneficiàries d’una prestació per fill/a a càrrec de l’INSS, passaran a percebre la prestació mínima vital si durant l’any anterior han tingut uns ingressos inferiors als que es disposen en aquesta taula:

Situació familiar Renta mensual Límit Anual
1 adult/a sol/a. 5.538 € 461,50 € 5.538
1 adult/a i 1 menor. 1,52 701,48 € 8.418
1 adult/a i 2 menors. 1,82 839,93 € 10.079
1 adult/a i 3 o més menors. 2,12 978,38 € 11.741
2 adults/es. 1,3 599,95 € 7.199
2 adults/es i 1 menor. 1,6 738,40 € 8.861
2 adults/es i 2 menors. 1,9 876,85 € 10.522
2 adult/a i 3 o més menors. 2,2 1.015,30 € 12.184
3 adults/es. 1,6 738,40 € 8.861
3 adults/es i 1 menor. 1,9 876,85 € 10.522
2 adult/a i 3 o més menors 2,2 1.015,30 € 12.184
3 adults/es. 1,9 876,85 € 10.522
3 adults/es i 1 menor. 2,2 1.015,30 € 12.184
Altres situacions 2,2 1.015,30 € 12.184

Aquesta transformació es farà d’ofici, és a dir automàticament, sense cap tràmit, i les persones  beneficiàries rebran una carta informativa del canvi perquè, en 30 dies manifestin si accepten o no la transformació. En cas de manca d’al·legacions concretes s’entendrà acceptada.

Igualment aquells/es que no hagin estat notificats del canvi, també podran sol·licitar-lo  personalment. En aquest cas, si las sol·licituds es fan abans de de l’1 de setembre, la prestació es reconeixerà des de l’1 de juny.

Les persones que no compleixin els requisits per rebre la prestació per mínim vital continuaran rebent la prestació per fill/a a càrrec però ja no s’admetran noves sol·licituds

  • LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA GARANTIDA

Durant aquest període transitori l’INSS  també podrà reconèixer la prestació d’ingrés mínim vital a aquelles persones beneficiàries de la Renda mínima garantida si es posa en marxa el procés de comunicació de dades entre Estat i CCAA. En cas de reconeixement de l’Ingrés mínim vital, la prestació per renda mínima garantida disminuirà en un import igual al de l’ingrés mínim vital reconegut.

  • EMPITJORAMENT DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA 

Per tenir dret a la prestació es tenen en compte els ingressos de la unitat de convivència l’any anterior a la sol·licitud. Durant el 2020, però, excepcionalment, en cas de beneficiaris/es que no tinguin dret a prestacions ni subsidis de desocupació  es podran tenir en compte els ingressos del 2019.

  • BENEFICIS COMPLEMENTARIS

La concessió de la prestació per l’Ingrés mínim vital suposarà l’exempció general del pagament de preus públics per serveis acadèmics universitarisPortals educatius, formació a distància! by joventut
Juny 10, 2020, 9:00 am
Filed under: Activitats formatives, Informació

 

Ampliar la formació acadèmica pot facilitar l’accés al món laboral. Molts portals educatius ofereixen la possibilitat d’estudiar online tota mena de cursos de manera gratuita, des de qualsevol idioma, informàtica, disseny, comptabilitat o gestió mediambiental. Aquí us deixem algunes referències que us poden interessar com per exemple AulaFacil, de caràcter generalista, o Aulaclic, especialitzat en temes d’ofimàtica i informàtica.

El portal educación 3.0, especialitzat en la innovació en l’àmbit educatiu, a banda de cursos de formació, també ofereix recursos didàctics ordenats per etapes d’ensenyament. A més a més, disposa d’apartats específics dedicats a la tecnologia, els llibres i l’oci on es presenten un munt de referències amb les quals millorar l’aprenentatge de manera força lúdica.

El web de Formación online presenta un cercador de cursos virtuals gratuits organitzats per àrees educatives i que s’actualitza periòdicament amb totes les novetats disponibles a la xarxa. Va més enllà de l’ensenyament, i també ofereix nombroses referències relacionades amb l’accés al mercat laboral i les oposicions. Inclou un apartat dedicat a les beques i subvencions disponbles per a estudiar a distància.

En l’àmbit universitari, Miríadax ofereix nombrosos cursos a distància de tots els ensenyaments. Disposa d’un cercador força àgil i fàcil d’utilitzar perquè puguis accedir ràpidament a estudiar allò que més t’interessi.

Així doncs,  no perdis l’oportunitat que t’ofereixen les xarxes per ampliar els teus coneixements i adquirir competències que puguin complementar la teva formació i millorar les teves possibilitats en la recerca de feina!BYE BYE AL TABAC MENTOLAT by joventut
Juny 9, 2020, 9:15 am
Filed under: Informació, Salut

Després de gairebé 100 anys des de la seva creació, amb el compromís de lluita contra el tabaquisme, la Unió Europea ha adoptat la mesura de prohibir radicalment, des del 20 de maig de 2020, tant el consum com la producció i venda de tabac mentolat.

El motiu és que aquest tipus de tabac afavoria la introducció de nous/noves consumidors/es (sobretot persones joves) i dificultava la possibilitat de deixar-ho.

A més, el mentol del producte serveix per emmascarar el sabor amarg del tabac en combustió i té un efecte anestèsic capaç d’adormir la boca i la gola. També conté propietats descongestionants i refrescants de les mucoses que amaguen l’efecte irritant originat pel fum, fent-lo ‘més acceptable’, així com un efecte dilatador dels alvèols pulmonars, que provoca una absorció més ràpida de la nicotina, que té un potent efecte addictiu.

Aquests sabors i aromes incrementen, per tant, l’atractiu del producte i existeix la falsa percepció que són més saludables o menys nocius que la resta de tabacs. És per això que molts consumidors optaven per aquesta alternativa enlloc de deixar de fumar definitivament, fet que incideix negativament a la seva salut i qualitat de vida.

Vols tenir més información sobre el tabac, el seu consum i/o addicció? A El Punt Jove de Salut et poder assessorar i acompanyar si vols reduir o deixar de fumar. Escriu a puntjovesalut@santboi.cat i en parlem!FAKE NEWS, ALERTA! by joventut
Juny 5, 2020, 9:15 am
Filed under: Informació

Darrerament es parla molt del tema de les notícies falses i els seus efectes. Les anomenades fake news obtenen cada cop major difusió gràcies al constant desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació. A banda dels mitjans de comunicació, les xarxes socials representen un dels principals canals de difusió d’aquestes informacions.

Els i les joves sou usuaris/ies habituals, i força actius/ves, d’aquestes xarxes. En aquest article es donen una sèrie de consells als i a les estudiants sobre com detectar les notícies falses i algunes eines que poden resultar força útils a l’hora de valorar adequadament les informacions rebudes. Es recomana llegir amb atenció i sentit crític tota la notícia, no quedar-se només amb el titular, comprobar la data de publicació per si la informació fos desactualitzada i reconéixer si es tracta d’una font fiable o no.

També podem adreçar-nos a mitjans especialitzats en la detecció de fake news i que, a més, s’encarreguen de desmentir-les. Entre aquests, a nivell espanyol, destaquen Maldita Hemeroteca o Newtral que dediquen la seva atenció a qüestions polítiques i socials. Una altra referència, en l’àmbit anglosaxó, és FactCheck, centrada en la política dels Estats Units.Beques i ajudes a l’estudi by joventut
Juny 3, 2020, 8:04 am
Filed under: Beques per a joves, Estudis, Informació

Els propers dies el Ministerio de Educación y Formación Profesional espanyol publicarà al BOE el nou sistema de beques, ajuts i subvencions pel curs 2020-2021. Se’n podran beneficiar els i les estudiants de diferents tipus i nivells d’ensenyament, des de l’educació infantil fins a la universitària, incloent també estudis esportius, artístics, religiosos i d’idiomes.

Mentre esperem que es faci oficial i us puguem concretar una mica més la informació, avui us presentem alguns enllaços d’interès relacionats amb el tema. Pel que fa a la universitat, aquí trobareu consells sobre què i on estudiar, quines són les beques més adients a les vostres necessitats i, a més a més, un recull d’ofertes laborals i d’oportunitats de fer pràctiques en empreses mentre acabeu els vostres estudis.

Si estudieu un grau universitari, les beques que s’han de sol·licitar són: la Beca general para estudios postobligatorios. Universitarios del Ministerio de Educación y Cultura i també la Beca Equitat de la Generalitat de Catalunya (ambdues estan fora de termini a l’actualitat).

Si estudieu un cicle formatiu o batxillerat, heu de demanar la Beca general para estudios postobligatorios del Ministerio de Educación y Cultura (el plaç de so·licitud està finalitzat actualment).

Aquest cercador permet accedir a les beques disponibles per tipus d’ensenyament. També ofereix informació sobre les oposicions convocades per les diferents administracions arreu del territori i els temaris corresponents.

Aquest altre web recull les beques per Comunitats Autònomes, tant les ofertades per les administracions públiques com les d’àmbit privat, i també inclou beques de caràcter internacional. Destaca la publicació de notícies relacionades amb els ajuts a l’estudi i de blocs amb informació i consells d’utilitat per seguir els estudis i accedir al món laboral.

Finalment, a nivell local, des de la Unitat de Joventut de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, anualment s’obre una convocatòria de Beques per a Joves de Sant Boi, d’entre 16 i 35 anys. Aquestes beques tenen quatre modalitats: 1. per a activitats de formació i material; 2. per a mobilitat al lloc de treball o estudi; 3. per afavorir la conciliació de la vida laboral/formativa de mares joves i 4. per a afavorir l’autonomia de joves amb diversitat funcional.

Aquestes no són beques compatibles amb qualsevol altra pel mateix concepte ni mesos becats. S’obren al mes de setembre, cobreixen 4 mesos de l’activitat becada i per demanar-les cal cumplir uns certs requisits. Et compartim la informació de la convocatòria de Beques per a Joves 2019 per a què et facis una idea de com són i què es demana.