LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA


Estudis postobligatoris curs 2020-2021: Batxillerat i Cicles Formatius by joventut
Mai 22, 2020, 9:13 am
Filed under: Activitats formatives, Estudis, Informació

Ja coneixem les dates per fer la preinscripció telemàtica als estudis de batxillerat i formació professional, tant pels cicles de grau mitjà com de grau superior, pel curs 2020-2021.

Pel que fa al batxillerat, la preinscripció està prevista entre el 27 de maig i el 3 de juny. La matrícula, sempre que l’evolució de la pandèmia del coronavirus no provoqui canvis, es farà del 8 al 14 de juliol. Pels alumnes pendents de l’avaluació de setembre, aquesta es preveu del 7 al 10 de setembre. En aquest enllaç que hem compartit, hi trobareu tota la informació sobre el procés a seguir, des de les dates clau del calendari, els centres i els ensenyaments que imparteixen, la documentació necessària i el barem de punts que s’aplica segons els criteris generals i complementaris. També hi podreu fer el seguiment de tot el procés i consultar les llistes (provisionals i definitives) amb les puntuacions i, finalment, amb les places assignades i les llistes d’espera corresponents.

Del 2 al 8 de juny es pot fer la preinscripció als cicles formatius de grau mitjà i la matrícula es preveu entre l’1 i el 7 de setembre. En l’enllaç hi trobareu tota la informació necessària, des dels requisits acadèmics d’accés, el calendari del procés, els centres educatius, la documentació que cal presentar i els codis específics dels cicles als quals vols accedir.

La preinscripció als cicles formatius de grau superior està prevista per a la segona setmana de juny, concretament entre els dies 10 i 17. La matrícula s’oficialitzarà igualment de l’1 al 7 de setembre. L’enllaç ofereix la mateixa informació ja referida pels cicles de grau mitjà (calendari, centres, documentació, codis) i, a més a més, els criteris de prioritat que s’apliquen per ordenar les sol·licituds i assignar les places quan aquestes no cobreixen tota la demanda existent. Inclou les taules amb les prioritats, tant per la via del batxillerat, com per la del títol de tècnic de formació professional.

En els enllaços dels graus mitjà i superior també podreu fer el seguiment del procés de sol·licitud de places i consultar les llistes amb les puntuacions, tant provisionals com definitives. I, finalment, hi trobareu la opció d’un segon període d’admissió per a aquells/es que no hagin obtingut plaça durant la preinscripció del primer període. En aquest cas s’oferten les places que han quedat vacants durant la primera fase del procés.OBERTURA D’ESTABLIMENTS AL PÚBLIC: MESURES DE SEGURETAT by joventut
Mai 21, 2020, 10:25 am
Filed under: Informació, Jurídica - Laboral

 

D’acord amb les mesures de flexibilització del confinament per la lluita contra la pandèmia de la Covid 19 que permet l’obertura al públic d’establiment i locals comercials, és necessari tenir en compte les mesures preventives establertes a la Ordre SND/399/2020, de 9 de maig per tal d’evitar sancions i garantir la seguretats dels consumidor/es i usuaris/es.

L’ordre estableix una sèrie de requisits d’higiene del local i de distanciament.

NETEJA I DESINFECCIÓ:

 • Es planteja com obligatori la neteja i desinfecció de les instal·lacions dues vegades al dia una de les quals una serà al tancament de l’establiment.
 • També serà obligatori la neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn incloent pantalles, taules…
 • Els sanitaris, aixetes i poms de porta es revisaran, com a mínim una vegada al dia.
 • En el cas de la venda automàtica, s’ha informar els usuaris i usuàries de l’ús correcte de les mesures de desinfecció i protecció mitjançant la instal·lació de cartellera informativa.
 • No s’utilitzaran els sanitaris dels establiments comercials per part dels clients/es, excepte en cas que resultés estrictament necessari.

DISTANCIAMENT EN L’ATENCIÓ:

 • La distància entre venedor/a o proveïdor/a de serveis i client/a durant tot el procés d’atenció al client/a serà d’almenys d’un metre si disposa de mampares o altres elements de protecció o barrera i de dos metres si no es disposa d’aquest elements.
 • En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció  personal havent d’assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un/a client/a i un/a altre/a.
 • Els establiments i locals, hauran d’assenyalar de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients/es, amb marques en el sòl, o mitjançant l’ús de balises o cartells indicatius.
 • Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats a l’entrada del local
 • En cas de disposar d’emprovadors, aquests només podran ser usats per una sola persona i després de cada ús es desinfectaran. Tota peça de roba  provada haurà de ser higienitzada.
 • No es podrà posar a la disposició dels/de les clients/es productes de prova no destinats a la venda com a cosmètics, productes de perfumeria, i similars que impliquin manipulació directa per successius clients/es.
 • Els locals hauran d’exposar de manera visible el seu aforament màxim  en el qual es garanteixi la distància de seguretat.

Pot  consultar el contigut complert de l’ordre a: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4911Proves d’accés a cicles formatius by joventut
Mai 19, 2020, 1:52 pm
Filed under: Activitats formatives, Informació

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha anunciat la convocatòria per fer les proves d’accés als diferents graus de formació professional pel curs 2020-21 (inclou els ensenyaments esportius, els d’arts plàstiques i disseny, els de música i dansa, actuació teatral i circ) i us facilita l’inscripció telemàtica a les mateixes.

Les dates d’inscripció a aquestes proves, tant pels cicles de grau mitjà com pels de grau superior són del 13 al 21 de maig d’enguany. Els exàmens es faran entre el 29 i el 30 de juny.

Poden fer la prova d’accés als cicles de grau mitjà els majors de 17 anys que no tenen el graduat en educació secundària obligatòria. Els requisits per fer les proves per accedir als cicles de grau superior són tenir 19 anys o més i no disposar del títol de batxillerat o equivalent.

En aquests enllaços que us hem compartit trobareu informació sobre els continguts de les proves, els temes que són objecte d’avaluació (ordenats per matèries) i el material necessari per realitzar-les. També podeu consultar els centres on es realitzen les proves i quines exempcions podeu demanar segons les vostres circumstàncies laborals o acadèmiques.

A més a més, us podeu inscriure a les proves des de l’enllaç habilitat en la mateixa pàgina. Aquí s’informa de tots els terminis del procés, dels requisits, de les taxes que cal abonar (i els descomptes disponibles) i de la documentació que cal presentar per part dels aspirants, incloses les perseones amb necessitats específiques.

Finalment, us deixem l’enllaç als cursos de preparació d’aquestes proves d’accés. Aquests cursos formen per presentar-se a la part comuna, a la part específica, o a totes dues, de tots els ensenyaments de la formació professional.

Més dubtes? Posa’t en contacte amb elpunt@santboi.cat

 

 

 

 Afectació COVID-19 als camps de treball i als camps de solidaritat ESTIU 2020 by joventut
Mai 18, 2020, 12:53 pm
Filed under: Mobilitat Internacional, Participació, Turisme juvenil, Voluntariat

A causa de la Covid19 alguns projectes de voluntariat internacional s’han vist alterats.

Afectació als camps de treball:

Les entitats catalanes que gestionen camps de treball internacional conviden als/les interessats/des a mantenir-se informats/des dels canvis i novetats, i s’assegurin de conèixer que el viatge al país de destí es compatible amb la situació actual i segons les recomanacions de les autoritats corresponents i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Un camp de treball internacional és un projecte de feina comunitària i alhora una experiència formativa que duu a terme un grup d’entre 5 i 20 voluntaris i voluntàries internacionals durant un període entre 1 i 3 setmanes, i que combina la col·laboració dels i de les joves en un projecte local transformador amb les activitats lúdiques i de lleure que pugui oferir l’associació o entitat que organitza el projecte. Hi ha projectes arreu del món, i hi conviuen joves procedents de qualsevol país, sent per tant l’idioma vehicular del camp l’anglès, tot i que també hi trobareu alguns camps que utilitzen com a idioma vehicular el castellà, el francès o alemany (a les descripcions dels camps ho trobareu clarament indicat).

Hi ha dues entitats catalanes que gestionen camps de treball internacionals (les inscripcions es fan online, a través de les seves webs):

1) COCAT

Pla d’actuació covid-19: https://www.cocat.org/estat-del-covid-19-i-pla-dactuacio-decocat-abril-2020/

Cercador de camps: https://www.cocat.org/cerca-i-inscripcio-a-camps-de-treballinternacionals/

Camps de treball virtuals: https://www.cocat.org/voluntariat-des-de-casa/

Informació general: http://www.cocat.org/que-es-un-camp-de-treball/

2) Servei Civil Internacional (SCI)

Cercador de camps: https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-CAT/ca/

Informació general: https://www.scicat.org/voluntariat/camps-de-treball/

 • Afectació als camps de solidaritat:

Donada la crisi global provocada per la pandèmia de la COVID-19, i la incertesa a l’hora de garantir la seguretat sanitària arreu del món, enguany no es podran dur a terme les estades al Sud previstes per a l’estiu que SETEM ha anat organitzant, des de fa més de vint-i-vuit anys, en el programa de Camps de Solidaritat de SETEM Catalunya.
Per aquest motiu SETEM Catalunya ha decidit adaptar la Formació Apropar-se al Sud en format en línia (virtualment) per fer-la accessible i oberta a tothom (sòcies i persones interessades), i per convertir-la en un canal transversal amb temes rellevants com la justícia global, la sostenibilitat, el feminisme, la interculturalitat o l’ètica de la solidaritat.

La formació començarà el pròxim 25 de maig.

Més informació:
http://www.setem.org/blog/es/catalunya/formacio-apropar-se-al-sud-en-linia-i-gratuA-macr-ta-per-a-totes-les-socies-de-setem

I recorda, si vols més informació contacta amb l’Assessoria de Mobilitat Internacional per a joves d’El Punt a través de les Xarxes socials i a elpunt@santboi.cat Concurs audiovisual PLURAL+Youth Video Festival by joventut
Mai 15, 2020, 9:50 am
Filed under: Mobilitat Internacional, Participació

 

PLURAL+ Youth Video Festival és un festival de vídeo juvenil que convida a joves de fins a 25 anys a presentar curtmetratges originals i creatius al voltant de temes com la migració, la diversitat, la inclusió social i la prevenció de la xenofòbia. El concurs està organitzat en tres categories d’edat (fins a 12 anys, de 13 a 17 i de 18 a 25) i es pot participar individualment o en grup.

Per participar cal tenir en compte que els vídeos:

 • Poden ser de qualsevol gènere
 • Han de durar entre 1 i 5 minuts, inclosos els títols i crèdits d’apertura i tancament
 • Hauran d’haver-se produït després del 31 de desembre de 2018
 • Si no estan en anglès, hauran de tenir subtítols en anglès
 • Si la participant és seleccionada, haurà de poder enviar una còpia digital del mateix

Les premiades seran convidades a viatjar al Marroc, amb totes les despeses cobertes, per presentar el seu treball durant la cerimònia anual dels premis a finals del 2020.

El termini per completar el formulari en línea i enviar els vídeos a plural@unaoc.org és el 19 de juny de 2020.

Per conèixer més detalls, consulta el següent enllaç: https://pluralplus.unaoc.org/submit/rules/

Si vols viure una experiencia internacional i/o vols conèixer més accions en les que pots participar d’altres països, posa’t en contacte amb l’assessoria de mobilitat internacional per a joves del SIJ El Punt de San Boi enviant un correu-e a elpunt@santboi.catMaig, Mes de la Mobilitat Europea: Taller sobre Erasmus+ i Cos Europeu de Solidaritat by joventut
Mai 14, 2020, 6:05 pm
Filed under: Mobilitat Internacional, Participació, Turisme juvenil, Voluntariat

El passat 9 de maig es va celebrar als diferents països de la Unió Europea el Dia d’Europa, en record de la denominada Declaració Schuman.

En el marc del Dia d’Europa, es programa el mes de la mobilitat europea, de manera que durant el mes de maig es durà a terme un taller sobre els intercanvis juvenils del programa Erasmus+ i els projectes de voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat, dues opcions de mobilitat europea adreçada a joves fins als 30 anys finançades per la Comissió Europea, i per tant, accessible a tot el jovent.

Durant aquest taller s’introduiran als i a les joves les diferents oportunitats d’intercanvis juvenils que formen part del programa Erasmus+, així com els projectes de voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat (CES). Es proporcionaran recursos sobre la recerca de projectes d’intercanvis juvenils d’Erasmus+ per un cop tot torni a la normalitat arreu d’Europa, i la web del Portal Europeu de la Joventut, el portal oficial per la recerca de projectes de voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat CES.

Així mateix, es donaran consells pràctics de com fer el CV Europass i la carta de motivació, així com s’explicaran els passos a seguir per inscriure’s al Cos Europeu de Solidaritat.

En el següent enllaç s’explica breument un seguit de bones raons per apuntar-se al Cos Europeu de Solidaritat i quins passos han de seguir els i les joves per inscriure’s.

També es poden llegir els testimonis de joves voluntàries del Cos Europeu de Solidaritat arreu del continent, a la revista de mobilitat internacional Mou-te de maig.

El taller es durà a terme via Zoom el proper dimarts 19 de maig, a les 18h. Escriu un correu-e a elpunt@santboi.cat i et passarem els accessos a la reunió. Connecta’t i resol els teus dubtes!

 

 Aprenem a través d’APP educatives by joventut
Mai 14, 2020, 10:20 am
Filed under: Activitats formatives, Informació

Vols aprendre coses noves en poques setmanes i totalment online? Coursera t’ofereix centenars de cursos, tant gratuits com de pagament, avalats per les millors universitats del món. Pots estudiar sobre marketing, economia, negocis, matemàtiques, música, nutrició, psicologia, etc. Disponible per IOS i Android, aquesta aplicació permet accedir en qualsevol moment a videolectures en stream o descarregar-les per consultar-les posteriorment sense connexió. També facilita qüestionaris setmanals i exercicis diversos per consolidar l’aprenentatge i un fòrum de discussió amb suport acadèmic i tècnic.

Una altra opció d’aprenetatge són els idiomes. Busuu és l’aplicació ideal per començar a aprendre gratis fins a una dotzena de llengües, com ara anglès, alemany, rus, àrab, japonès o xinès. És disponible per ordinadors i per mòbils, i permet accedir als continguts sense connexió a Internet. Ofereix exercicis i exemples de gramàtica, vocabulari, pronunciació i conversa. Només cal disposar de connexió perquè altres usuaris nadius et corregeixin els exercicis realitzats, ja que funciona com una xarxa social.

Finalment, per a tots els qui esteu interessats en obtenir el permís de conduïr (cotxe, moto, camió o autobús), aquesta aplicació us pot ajudar. Test DGT 2020 és una mena d’autoescola online que ofereix la possibilitat de realitzar més de 3.500 tests orientats a aprovar l’examen de conducció. També presenta un manual resumit de la Dirección General de Tráfico amb tots els continguts teòrics i un videocurs amb els16 temes més importants que entren en els exàmens.

Aprofitem que estem a casa per aprendre. Si vols fer alguna consulta al Servei d’Informació Juvenil El Punt, pots fer-ho a elpunt@santboi.cat i a través de les xarxes socials.