LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA


AUTOOCUPACIÓ, II PART. QUINS TRÀMITS REQUEREIX MUNTAR UNA EMPRESA? by joventut
Juliol 7, 2020, 9:37 am
Filed under: Jurídica - Laboral, Treball

Fa uns dies vam dir que per posar en marxa una empresa o activitat era necessari determinar la forma social per a l’inici de l’activitat

Una vegada seleccionada la forma social que resulta més adient per les necessitats i tipologia de l’activitat és necessari determinar el tràmits necessaris per iniciar l’activitat.

Una vegada la forma social de l’activitat – si s’inicia a través d’una societat- es troba constituida caldrà fer:

  1. TRÀMITS A HISENDA
  • Declaració censal 036/037:

El primer tràmit es fa a l’Agència Tributària i serveix perquè aquest organisme conegui que l’empresa s’ha constituït, quin tipus d’empresa és i quines obligacions fiscals tindrà en el seu exercici;

El model 037 és una versió simplificada del model 036 i és el que s’utilitza per al inici d’activitat d’autòmoms/es i professionals.

  • Declaració d’alta a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE):

L’impost sobre activitats econòmiques (IAE) és un tribut que grava l’exercici de les activitats empresarials, professionals o artístiques. Els autònoms/es, professionals i altres persones físicas es troben exentes del pagament de l’IAE i les societat hauran d’abonar-lo si la xifra de negocis és superior a 1 milió d’euros. Si no és el cas no és necessari emplenar el model 840 de la declaración de l’impost.

  1. TRÀMITS A LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

Els tràmits davant la Tresoreria General de la Seguretat Social tenen a veure amb la inscripció de l’empresa i l’alta dels treballadors/es per compte aliè o per compte propi en els diferents règims de la Seguretat Social per poder tenir establertes quines són les obligacions i els drets de l’empresa i de les persones que hi treballen.

Aquests tràmits s’han de realitzar abans de l’inici de l’activitat i si no es produeix aquesta tramitació, l’empresa incorre en responsabilitats davant la Seguretat Social.

  • Alta en el règim d’autònoms de la Seguretat Social.

És obligatòria per a empresaris/ies individuals; per administradors/es de societats mercantil i per socis/ies de societats col·lectives o societats civils professionals.

  •  Inscripció de l’empresa en la Seguretat Social.

La inscripció de l’empresa en la Seguretat Social és obligatòria per a qualsevol empresari/a que hagi de fer contractacions. Aquesta inscripció és prèvia a poder fer la contractació de qualsevol treballador/a. En cas de que no es tinguin treballadors/es es podrà fer més endavant.

  1. TRÀMITS A L’AJUNTAMENT

En cas que es tracti d’una activitat que es realitza en un local o instal·lacions determinades haurà de consultar a l’Ajuntament els requisits de la llicència per a l’inici de l’activitat

  • Llicència d’activitats i instal·lacions

La llicència d’activitats i instal·lacions acredita que les instal·lacions de l’empresa compleixen la normativa urbanística vigent i, si s’escau, els reglaments tècnics que puguin ser d’aplicació.

Les llicències per activitats i instal·lacions considerades innòcues ( que no produeixen molèsties) només necessitaran la comunicació a l’ajuntament que normalment haurà d’anar acompanyada del plànol del local i les instal·lacions.

El tràmit de la llicència d’activitats i instal·lacions qualificades si que resulta més complexes i necessitarà un Projecte de les instal·lacions signat per un tècnic i visat pel col·legi professional corresponent que n’inclogui els plànols, el pressupost i la memòria.

A més de contactar amb l’Assessoria Jurídica-laboral per a joves del SIJ El Punt enviant una consulta a elpunt@santboi.cat , també podreu trobar més informació sobre aquesta qüestió a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i Comerç del nostre Ajuntament:

https://seuelectronica.santboi.cat/llibres.nsf/ca-VistaWebTramits-BASE?ReadForm&Clau=tramits&Idioma=ca&Ordre=09&Nivell=1&Seu=S


Feu un comentari so far
Deixa un comentariDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s%d bloggers like this: