LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA


* Pla Local de Joventut 2016-2020 / PRORROGAT!

Consulta el PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2020

📌 El PLJ 2016-2020 ha estat prorrogat i encara és vigent.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el Pla Local de Joventut a la sessió celebrada el 30 de març de 2017.

El Pla ha comptat amb la participació de més de 500 joves (que han respost enquestes), 2 sessions participatives (on van col·laborar uns 60 joves), 2 sessions amb professionals de l’àmbit de la joventut (amb la participació d’uns 60 professionals) i 16 entrevistes individuals a joves de diferents edats i perfils.

El Pla ha treballat 5 eixos: informació, formació, ocupació, igualtat d’oportunitats i participació.

Fruit d’aquest procés s’han avaluat els serveis que l’Ajuntament ofereix a la població jove. També es plantegen diverses propostes com la instauració d’un carnet jove municipal, la potenciació de circuits culturals per treballar la igualtat de gènere i la identitat sexual o la creació d’un programa de corresponsals als instituts.

El Pla ha impulsat la Taula Jove com a eix de debat i construcció de polítiques que afecten els joves de la ciutat, així com una taula de professionals de la joventut per coordinar les polítiques per a joves que es desenvolupen al territori.