LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA


AJUTS ANUALS AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2016 by joventut
Abril 26, 2016, 11:32 am
Filed under: Habitatge

Ajudes lloguer 2016

Atenció! S’ha obert una nova subvenció per al pagament de lloguer per a l’any 2016, per a aquelles persones titulars d’un contracte de lloguer que compleixin els requisits de la convocatòria.

A continuació,  teniu la  informació sobre els requisits i la documentació necessària:

Informació Ajuts al lloguer 2016

Sol·licitud Ajut al lloguer 2016

Imprès de dades bancàries

Resolució MIFO 2016

El termini finalitza el 15 de juny de 2016.

En cas que el/la titular del contracte de lloguer tingui fins a 35 anys, podeu venir a El Punt a informar-vos per a qualsevol dubte.

No obstant, per entregar la documentació cal tenir cita prèvia:

 • Els i les joves menors de 35 anys, podeu concertar visita trucant al telèfon 93 652 98 43 (SIJ EL PUNT)
 • La resta -majors de 35 anys- podeu trucar al telèfon 93 635 12 23 (HABITATGE)

 

Anuncis


AJUTS MUNICIPALS AL LLOGUER 2015 by joventut
Octubre 28, 2015, 12:12 pm
Filed under: Habitatge

Ajuts municipals al lloguer 2015

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat obre una convocatòria d’ajuts al lloguer.

El termini per a la presentació de les sol·licituds estarà obert del 3 al 20 de novembre de 2015.

Si estàs interessat/da, demana cita per tramitar l’ajut al lloguer a:

OMAP – Oficina Municipal d’Atenció al Públic

Telf. 93 635 12 12

Habitatge

Telf. 93 635 12 23

Si vols saber-ne més, consulta les bases aquí.SUBVENCIONS LLOGUER 2015 by joventut
Mai 25, 2015, 11:28 am
Filed under: Habitatge

Ayudas-al-alquiler

Atenció! S’obre una nova subvenció per al pagament de lloguer per aquelles persones titulars d’un contracte de lloguer que compleixin els requisits de la convocatòria.

Trobareu tota la informació sobre els requisits i la documentació necessària aquí. El termini finalitza el 23 de juny de 2015.

En cas que el/la titular del contracte de lloguer tingui fins a 35 anys, podeu venir a El Punt a informar-vos per a qualsevol dubte.

No obstant, per entregar la documentació cal tenir cita prèvia:

– Els i les menors de 35 anys, podeu concertar visita trucant al telèfon 93 652 98 43 (SIJ EL PUNT)

– La resta podeu trucar al telèfon 93 635 12 23 (HABITATGE)RECOMANACIONS PER QUAN BUSQUIS PIS by joventut
Novembre 10, 2014, 11:36 am
Filed under: Habitatge

pis

Molt lluny de la idea d’espantar-te en la cerca de pis, sí volem compartir alguns dels consells que trobaràs a la web de Jove.cat quan estiguis en plena recerca d’habitatge.

Atenció amb els anuncis de pisos de lloguer:

 • Desconfia dels “txollos” (relació qualitat-preu-zona).
 • Desconfia del correu electrònic o telèfon mòbil com a única forma de contacte.
 • Desconfia si el número de telèfon de contacte és de l’estranger.
 • Evita els anuncis amb número de telèfon de tarifa especial (905, 803, 806 o 807).
 • Desconfia de propietaris residents a una altra província o a l’estranger i que obliguen a realitzar molts dels tràmits a distància i de forma no presencial o mitjançant una empresa intermediària.
 • Desconfia dels anuncis de lloguer a molt bon preu per la necessitat de llogar-los urgentment per raons diverses.
 • Evita els pagaments per endavant.
 • Els anuncis passats pel traductor de Google són molt fàcils de detectar i amaguen anuncis falsos.
 • Verifica que el propietari del pis ho és realment.
 • Visita el pis personalment, no confiïs en les fotos que hagis vist per Internet.

Recorda que tens a la teva disposició el servei d’Assessoria Jurídica gratuïta per resoldre qualsevol dubte que puguis tenir, demanant cita prèvia a:

Servei d’Informació Juvenil El Punt

La Factoria Jove de Can Massallera

c/ Mallorca, 30-34

93 652 98 43IBI Social? by joventut
Mai 7, 2014, 6:39 pm
Filed under: Habitatge

IBI social

 

Si et correspon pagar l’IBI aquest any, això potser t’interessa. Saps què és l’ajut de l’IBI Social? Doncs continua llegint.

Tens temps fins el 23 de maig.

Ho pots sol·licitar si compleixes els requisits següents:

– estar empadronat/da al municipi de Sant Boi de Llobregat com a mínim des de 1 de gener de 2014.

– constar com a contribuent de l’IBI de Sant Boi de Llobregat, l’any en el qual es sol·licita l’ajut, per l’habitatge que constitueixi la seva residència habitual.

– dita residència habitual ha de coincidir amb la del Padró d’Habitants.

– estar al corrent de les seves obligacions tributàries respecte al citat impost per l’exercici anterior (2013).

– Acreditar uns ingressos de la unitat de familiar que segons padró d’habitants convisquin amb la persona sol·licitant, igual o inferiors a:

. Sol·licitant sol: el vigent Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) anual (any 2014: 532,51€ mensual, 6.390,13 € anuals 12 pagues i 7.455,14€ amb les pagues extraordinàries incloses).

Independentment del supòsit anterior poden ser perceptores les persones que es troben en la següent situació:

– aturats: persones en situació d’atur que extingeixin el seu dret de prestació en l’any en curs.

– persones que han esgotat la prestació contributiva.

No ho pots sol·licitar si…

– La persona sol·licitant o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar sigui contribuent d’altre immoble en aquest o altre municipi (llevat per una plaça d’aparcament de concessió administrativa en aquesta ciutat).

– La base liquidable de l’immoble més, si és el cas, el de la plaça d’aparcament indicat a l’apartat anterior, no podrà ser superior a 168.642,96 €. (No compleixen aquest requisit els titulars que hagin pagat 800€ o més en el rebut de l’IBI a l’exercici 2013).

Trobareu tota la informació necessària a www.santboi.cat

Cal demanar Cita Prèvia a l’Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP), a la Plaça de l’Ajuntament, 1.

Telèfon: 93 635 12 00 Ext 211 i 112

 

 XERRADA PER A JOVES SOBRE HABITATGE “NOVETATS DE LA LLEI DE LLOGUER 2013” by joventut
Setembre 23, 2013, 12:48 pm
Filed under: Habitatge

Xerrada habitatge

L’Assessoria Jurídica Laboral per a joves del Servei d’Informació Juvenil El Punt durà a terme una sessió informativa adreçada a joves de 18 a 35 anys de Sant Boi sobre les novetats de la nova Llei d’arrendaments urbans que va entrar en vigor el passat 6 de juny de 2013.

Temes a tractar:

– La nova duració del contracte d’arrendament

– L’actualització de la renda

– Els drets dels i de les inquilins/es

– El drets dels i de les propietaris/ies

– Mesures per facilitar el desnonament i registre de morositat

Quan? Dijous 26 de setembre de 2013 a les 19 h

On? al Servei d’Informació Juvenil El Punt

La Factoria Jove de Can Massallera  C. Mallorca, 30

Tel. 93 652 98 43     Correu-e: elpunt@santboi.cat

Cal que confirmis l’assistència prèviament a El Punt!JA ÉS OBERTA LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS DE LLOGUER 2013 by joventut
Mai 29, 2013, 6:36 pm
Filed under: Habitatge

Ajuts de Lloguer 2013

Ja és oberta la convocatòria de prestacions per al pagament del lloguer que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 •   Quin és l’import d’aquest ajut?

Si es té dret a l’ajut, l’import màxim de la prestació pot ser de 200 euros mensuals, i el mínim de 20 euros mensuals.

 •      Quin és el termini per sol·licitar aquest ajut?

Les sol·licituds i la documentació es poden presentar fins l’1 de juliol de 2013. Per als contractes que es formalitzin a través de les Borses d’Habitatge, el termini s’allarga fins el 30 d’octubre de 2013.

 •    Qui pot demanar aquestes prestacions?

Les persones residents a Catalunya que compleixin amb els següents requisits:

–  Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge on resideixin amb caràcter habitual i permanent.

–  Acreditar la residència legal a Catalunya durant 5 anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones catalanes retornades.

–  Estar en risc d’exclusió social residencial, entenent com a tal el fet de pagar un lloguer superior al considerat “lloguer just”.

–  No pagar un lloguer mensual superior a 600 euros.                                                    

–  Acreditar uns ingressos mínims i que no superin uns màxims establerts.
Tenir domiciliat el pagament del lloguer de l’habitatge per al qual se sol·licita la prestació en alguna de les següents entitats financeres : La Caixa-Caixa Bank / MicroBank / Banc de Sabadell / Caixa d’Estalvis Penedès / BMN. Caldrà també domiciliar el cobrament de la prestació en la mateixa entitat financera.
Aquest pagament del lloguer s’ha d’estar per  rebut domiciliat o bé per transferència bancària.

 •        Quina documentació s’ha de presentar?

–  La sol·licitud corresponent, la declaració responsable, l’autorització AEAT/TSS i el full de dades bancàries, segons els models normalitzats, degudament emplenats i signats.

– Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat de convivència.

– Llibre de família, si escau.

–  Si no es té la nacionalitat espanyola, NIE de llarga durada o permanent  o certificat de residència.

–   Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.

–  Informe de vida laboral, de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys.                                                                                                

–  Justificació dels ingressos percebuts per tots els membres de la unitat de convivència:

Declaració Renda Persones Físiques (IRPF) de l’any 2011 o bé, en cas de no estar obligats/des a fer la Declaració de Renda, Certificat d’Imputacions de l’IRPF, expedit per l’Agència Tributària o altres certificats d’ingressos. Si no es pot acreditar la renda mitjançant aquests documents, caldrà aportar una Declaració responsable d’ingressos (model normalitzat).

–   Justificació de pagament del lloguer mensual:
Si es paga per rebut domiciliat: tots els que s’hagin pagat des de gener de 2013.
Si es paga per transferència bancària: justificants emesos pel banc des de gener de 2013 i Certificat dades bancàries llogater/propietari (segons model normalitzat).

–  Altra documentació (si és el cas): Certificat de reconeixement grau de disminució , Carnet de família monoparental, Carnet de família nombrosa, Identificació de les situacions de violència masclista, etc.

 • Incompatibilitat d’aquestes prestacions:

–   Són incompatibles amb les prestacions econòmiques d’especial urgència per al pagament del lloguer, si coincideixen les mensualitats.

–   Són incompatibles amb el manteniment del dret a la percepció de la renda bàsica d’emancipació dels joves durant 2013 (els que encara la rebin).

Pots trobar els impresos per fer aquests tràmits i la normativa aplicable, consultant aquest apartat del web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 • On s’ha de presentar la sol·licitud i la documentació?

Si ets jove i tens fins a 35 anys, pots informar-te i presentar la sol·licitud al:
Servei d’Informació Juvenil El Punt
La Factoria Jove de Can Massallera C. Mallorca 30
Telf: 93 652 98 43 elpunt@santboi.cat

Horari d’informació:
De dilluns a dijous de 16 a 20 h
Dilluns i divendres de 10 a 14 h

Horari de tramitació: Dilluns i divendres de 10 a 14 h /  Dimarts i dimecres de 16 a 20 h / Dijous de 16 a 18 h