LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA


Requisits per demanar l’Ajut per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19. by joventut
Mai 27, 2020, 1:08 pm
Filed under: Habitatge, Jurídica - Laboral

Us detallem a qui va adreçat l’ajut per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19:

A QUINES PERSONES VA DIRIGIT

Aquest ajut surt dels ajuts anunciats al Reial decret llei 11/2020, de 31 de març i per tant, en principi estan destinada a les persones que compleixin el criteri de persones en situació de vulnerabilitat social per causa del COVID-19. La norma, però, obre la possibilitat a altres situacions de les inicialment contemplades. Així aquesta ajuda podran demanar-la si es compleixen els següents requisits:

 • REQUISITS MATERIALS

       1. DISMINUCIO D’INGRESSOS:

 • Les persones en situació d’ERTO o extinció de contracte pel Covid19
 • Persones en situació de mesures de conciliació per situació del Covid19
 • Autònoms/es i empresaris/ies que han tancat la seva activitat
 • Altres circumstàncies similars que tinguin una situació de pèrdua d’ingressos

      2. REQUISIT D’INGRESSOS MÀXIMS: Amb caràcter general, que els ingressos de la unitat familiar del mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda no superin el límit de 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (d’ara endavant IPREM), per al 2020. És a dir, que els ingressos de la unitat familiar no superin els 1.613,52

Aquest límit s’incrementarà 53,78€ / 80,67€ en cada de fills a càrrec, o persones majors de 65 anys en un per cada fill a càrrec segons es tracti o no de família monoparental.

En cas d’unitats familiars en les què un membre estigui situació d’incapacitat del 33%, el límit s’amplia fins a 2.151,36 euros mensuals.

I si la persona que pateix la discapacitat és la deutora de las rendes el límit s’estableix en 2.689,20 euros mensuals.

       3. QUE LES DESPESES DE LLOGUER SUPOSSIN EL 35% DELS INGRESSOS:

Que el lloguer, més les despeses i subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat), sigui superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets del conjunt dels membres de la unitat familiar.

Es a dir si una unitat familiar té uns ingressos mensuals de 1.000 euros ha de suportar per despeses de lloguer i subministraments bàsics al menys 350 euros.

     4. Que cap membre de la unitat familiar tingui un immoble en propietat ni tinguin estalvis que superin els 7.680,35

     5. Que l’import de la renda de lloguer (incloent tots el conceptes assimilats a la renda) sigui com a màxim de 900 euros.

    6. S’ha de estar al corrent de pagament dels mesos de gener, febrer i març o des del inici del contracte si aquest és posterior a gener.

 • REQUISITS PERSONALS:

1- La persona sol·licitat ha de trobar-se en situació de residència o estada administrativa a Catalunya (Es a dir, que tingui un permís de residència o ‘estada)

2- Els membres de la unitat familiar han d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i fiscals

 • EXCLUSIONS

La persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre que disposi de títol jurídic habilitant dels habitatges que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

 • INCOMPATIBILITATS

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a les mateixes mensualitats del mateix any.

Quan s’hagi concedit un préstec mitjançant els ajuts transitoris de finançament, la quantia de l’ajut s’ha de destinar a l’amortització del préstec.

 • QUANTIA DE L’AJUDA La quantia de l’ajuda coincidirà amb l’import del lloguer si aquest és inferior a la quantia màxima. La quantia màxima és de 750 euros per a la Demarcació de Barcelona
 • TERMINI DE SOL.LICITUD Fins al 30 de setembre
 • ON DEMANAR LA SOL.LICITUD Més información i tramitació a través l’Oficina municipal Reactivem Sant Boi (93 654 82 22)  que s’encarrega d’assessorament i acompanyament en relació amb la presentació del formulari de sol·licitud i, en cas necessari, per a l’obtenció del certificat digital IdCAT Mòbil

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid


Feu un comentari so far
Deixa un comentariDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s%d bloggers like this: