LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA


JA ÉS OBERTA LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS DE LLOGUER 2013 by joventut
Mai 29, 2013, 6:36 pm
Filed under: Habitatge

Ajuts de Lloguer 2013

Ja és oberta la convocatòria de prestacions per al pagament del lloguer que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

  •   Quin és l’import d’aquest ajut?

Si es té dret a l’ajut, l’import màxim de la prestació pot ser de 200 euros mensuals, i el mínim de 20 euros mensuals.

  •      Quin és el termini per sol·licitar aquest ajut?

Les sol·licituds i la documentació es poden presentar fins l’1 de juliol de 2013. Per als contractes que es formalitzin a través de les Borses d’Habitatge, el termini s’allarga fins el 30 d’octubre de 2013.

  •    Qui pot demanar aquestes prestacions?

Les persones residents a Catalunya que compleixin amb els següents requisits:

–  Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge on resideixin amb caràcter habitual i permanent.

–  Acreditar la residència legal a Catalunya durant 5 anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones catalanes retornades.

–  Estar en risc d’exclusió social residencial, entenent com a tal el fet de pagar un lloguer superior al considerat “lloguer just”.

–  No pagar un lloguer mensual superior a 600 euros.                                                    

–  Acreditar uns ingressos mínims i que no superin uns màxims establerts.
Tenir domiciliat el pagament del lloguer de l’habitatge per al qual se sol·licita la prestació en alguna de les següents entitats financeres : La Caixa-Caixa Bank / MicroBank / Banc de Sabadell / Caixa d’Estalvis Penedès / BMN. Caldrà també domiciliar el cobrament de la prestació en la mateixa entitat financera.
Aquest pagament del lloguer s’ha d’estar per  rebut domiciliat o bé per transferència bancària.

  •        Quina documentació s’ha de presentar?

–  La sol·licitud corresponent, la declaració responsable, l’autorització AEAT/TSS i el full de dades bancàries, segons els models normalitzats, degudament emplenats i signats.

– Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat de convivència.

– Llibre de família, si escau.

–  Si no es té la nacionalitat espanyola, NIE de llarga durada o permanent  o certificat de residència.

–   Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.

–  Informe de vida laboral, de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys.                                                                                                

–  Justificació dels ingressos percebuts per tots els membres de la unitat de convivència:

Declaració Renda Persones Físiques (IRPF) de l’any 2011 o bé, en cas de no estar obligats/des a fer la Declaració de Renda, Certificat d’Imputacions de l’IRPF, expedit per l’Agència Tributària o altres certificats d’ingressos. Si no es pot acreditar la renda mitjançant aquests documents, caldrà aportar una Declaració responsable d’ingressos (model normalitzat).

–   Justificació de pagament del lloguer mensual:
Si es paga per rebut domiciliat: tots els que s’hagin pagat des de gener de 2013.
Si es paga per transferència bancària: justificants emesos pel banc des de gener de 2013 i Certificat dades bancàries llogater/propietari (segons model normalitzat).

–  Altra documentació (si és el cas): Certificat de reconeixement grau de disminució , Carnet de família monoparental, Carnet de família nombrosa, Identificació de les situacions de violència masclista, etc.

  • Incompatibilitat d’aquestes prestacions:

–   Són incompatibles amb les prestacions econòmiques d’especial urgència per al pagament del lloguer, si coincideixen les mensualitats.

–   Són incompatibles amb el manteniment del dret a la percepció de la renda bàsica d’emancipació dels joves durant 2013 (els que encara la rebin).

Pots trobar els impresos per fer aquests tràmits i la normativa aplicable, consultant aquest apartat del web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

  • On s’ha de presentar la sol·licitud i la documentació?

Si ets jove i tens fins a 35 anys, pots informar-te i presentar la sol·licitud al:
Servei d’Informació Juvenil El Punt
La Factoria Jove de Can Massallera C. Mallorca 30
Telf: 93 652 98 43 elpunt@santboi.cat

Horari d’informació:
De dilluns a dijous de 16 a 20 h
Dilluns i divendres de 10 a 14 h

Horari de tramitació: Dilluns i divendres de 10 a 14 h /  Dimarts i dimecres de 16 a 20 h / Dijous de 16 a 18 h


2 comentaris so far
Deixa un comentari

[…] On s’ha de presentar la sol·licitud i la documentació? Si ets jove i tens fins a 35 anys, pots informar-te i presentar la sol·licitud al: Servei d’Informació Juvenil El Punt La Factoria Jove de Can Massallera C. Mallorca 30 Telf: 93 652 98 43 elpunt@santboi.cat  Més informació […]

Retroping per Novetats al Punt Jove durant el mes de juny | Centre de recursos i documentació per a les dones

[…] El període de sol·licitud finalitza l’1 de juliol. Tens més informació al blog de Joventut: clica aquí Pots trobar els impresos per fer aquests tràmits i la normativa aplicable, consultant aquest […]

Retroping per Novetats formació per a joves |
Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s